fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Burenrecht

Alles over de verjaring van grond

In ons artikel vindt u alles wat u weten wilt over de verjaring van grond. Van verkrijgende en bevrijdende verjaring tot het stuiten ervan.

Gebruik recht van overpad door bezoekers van de buren

Geldt het Recht van Overpad ook voor Bezoekers van de buren? Ze kunnen er wel gebruik van maken, meer leggen we uit in onze blog.

Mag u het recht van overpad van de buren verplaatsen?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om een recht van overpad te verplaatsen. Het antwoord is ja, dat is mogelijk. Of het in uw situatie daadwerkelijk mag is een tweede. Daarvoor is van belang hoe dit in de leveringsakte van uw woning is omschreven.

Ladderrecht: erf van de buren gebruiken bij werkzaamheden?

Moet u gebruikmaken van de grond van uw buren i.v.m. onderhoud van of renovatie aan uw huis? Dat kan middels het ladderrecht. We leggen uit hoe u hier gebruik van kunt maken.

Burendag: beter een goede buur dan een verre vriend?

Burenruzies komen vaker voor dan verwacht en gewenst en kunnen over van alles gaan, bijvoorbeeld de erfafscheiding. Om saamhorigheid tussen buren te verbeteren is daarom de Nationale Burendag in het leven geroepen.

Verjaring erfgrens: kom in actie!

Maken uw buren gebruik van uw grond? Dan kan uw erfgrens verschuiven naarmate de jaren verstrijken, ook als er nieuwe buren naast u intrekken. U kunt dit voorkomen door een schriftelijke aanmaning en we leggen u uit hoe.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Gelden de met de vorige eigenaren gemaakte afspraken nog wel?

Afspraken gelden in de regel alleen tussen degenen die de overeenkomst hebben gesloten. Toch zijn er mogelijkheden om met een overeenkomst of notariële akte rechten en plichten voor anderen dan de contractspartijen te creëren.

Verjaringstermijn grond: eigenaar van grond buren/gemeente?

Regelmatig worden wij gebeld door mensen met de vraag hoe en wanneer zij een stuk grond van de buren of de gemeente in eigendom kunnen verkrijgen door verjaring. Wat zijn de voorwaarden voor verjaring precies? En wat is de verjaringstermijn van grond?

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Eerder publiceerden wij al een artikel op onze website over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. We bespreken dit onderwerp in deze blog aan de hand van twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Stop gebruik van uw grond: hef oude erfdienstbaarheid op!

De rechtsfiguur van de erfdienstbaarheid van weg, ook wel het recht van overpad of toegang genoemd, bestaat al sinds jaar en dag en geeft derden de bevoegdheid om van uw erf gebruik te maken om zo een ander erf te bereiken.

Ga naar de bovenkant