fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Arbeidsrecht

Arbeidscontracten anno 2018

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Arbeidsrecht|

Volgens de media is de tussenbaan een trend. Na de supermarktbranche gaat ook KLM het vier- of vijfjaarscontract op grote schaal invoeren. Ook het nieuwe kabinet lijkt langdurige, tijdelijke contracten te willen bevorderen.

Burn-out; bedrijfsarts aansprakelijk?

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Arbeidsrecht|

Uit cijfers van Arboned blijkt dat werknemers steeds vaker uitvallen in verband met een burn-out. Deze klachten zijn soms lastig vast te stellen, maar desondanks is er toch een kans dat u de bedrijfsarts aansprakelijk kan stellen voor uw gelede schade.

Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

By |Artikelen, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Privacyrecht|

Het controleren van e-mailverkeer van medewerkers wordt regelmatig gedaan door werkgevers. Dat mag ook - maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgt ervoor dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt.

Ontslag op staande voet tijdens re-integratie

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Arbeidsrecht|

Een werknemer op staande voet ontslaan is een zware maatregel. Dit mag u als werkgever niet zomaar doen. Als de werknemer zich bij re-integratie onvoldoende inspant kunt u na waarschuwing het loon opschorten en uiteindelijk zelfs stopzetten.

Transitievergoeding ondanks rechtsgeldig ontslag op staande voet

By |Artikelen, Publicaties, Publicaties Arbeidsrecht|

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een uitspraak van 30 maart 2018 bevestigd, dat ook een werknemer die op staande voet is ontslagen recht kan hebben op een transitievergoeding.