fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Arbeidsrecht

Is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk?

Een veelgestelde vraag is of een werkneemster ontslagen kan worden terwijl zij zwanger is of haar bevallingsverlof heeft. In deze blog gaan we in op de ontslagbescherming van zwangere medewerksters.

Rechten en plichten van thuiswerken

Thuiswerken heeft een grote impuls doorgemaakt. Daarom leggen we in deze blog de Rechten en Plichten van Thuiswerken uit.

Loon bij gedeeltelijke werkhervatting zieke werknemer

Loondoorbetaling tijdens ziekte lijkt heel eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot vele vragen. In deze blog geven we hierover duidelijkheid en gaan we in op hetgeen in de wet hierover wordt gezegd.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvragen

Als gevolg van de coronacrisis kan het zo zijn dat u werknemers moet gaan ontslaan, zodat uw bedrijf kan blijven bestaan. Als een werknemer niet wil meewerken aan een ontslag met wederzijds goedvinden, kunt u bij het UWV een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden indienen.

Alles over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een subsidieregeling voor werkgevers die dankzij de corona crisis getroffen worden door een omzetdaling. We leggen uit wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie en hoe deze berekend wordt.

Go to Top