fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid notaris bij fouten bij de verkoop van onroerend goed

Op een notaris rust een zware zorgplicht. Kunt u een notaris aansprakelijk stellen als deze fouten maakt in strijd met die zorgplicht?

Let op voor de niet-zelfbewoningsclausule

In een koopovereenkomst kan een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen zijn. Met een dergelijke clausule kan een verkoper zijn aansprakelijkheid voor gebreken uitsluiten.

Wat houdt de ouderdomsclausule in de koopovereenkomst in?

Mocht u gebreken ontdekken na het kopen van een woning, zijn er mogelijkheden om de kosten voor herstel te kunnen verhalen op de verkoper. Vaak wordt er immers een ouderdomsclausule opgenomen in een koopovereenkomst. We leggen u uit wat u hieraan heeft.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Wat als uw leverancier een ondeugdelijk product levert?

Hartstikke vervelend als uw leverancier een ondeugdelijk product aan u levert. Gelukkig kunt u meerdere maatregelen treffen om de leverancier aan te zetten tot alsnog een goed product leveren of om uw geld terug te krijgen. We leggen uit hoe.

Bestuurdersaansprakelijkheid: ook voor fouten van voorgangers!

Een nieuw bestuur, of zelfs een enkel bestuurslid kan persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor 'kennelijk onbehoorlijk' beleid van het vorige bestuur. Dit tenzij het nieuwe bestuur(slid) kan bewijzen dat deze geen verwijt te maken valt van handelingen van (voormalige) medebestuurders. Lees meer.

Zorgplicht accountant: recht op schadevergoeding?

In deze blog leest u meer over de aansprakelijkheid van de accountant en wordt aan de hand van een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland besproken wanneer een accountant verplicht is tot vergoeding van uw schade.

Wraakporno! Patricia Paay porno video, wat kan ze doen?

In februari belandde Patricia Paay in wat zij noemde haar ergste nachtmerrie. Werd er eerst gedreigd met het verspreiden van “compromitterende beelden”, even later ging een heuse seksvideo razendsnel rond over het internet.

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Eerder publiceerden wij al een artikel op onze website over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. We bespreken dit onderwerp in deze blog aan de hand van twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Flex-BV

Bent u bestuurder bent van een besloten vennootschap (BV)? Sinds de komst van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht oftewel de Flex-wet is er het nodige veranderd. Een BV oprichten is voortaan gemakkelijker. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is immers sinds 1 oktober 2012 afgeschaft en er zijn meer mogelijkheden om een BV

Wie is aansprakelijk bij bodemverontreiniging koopwoning?

Het zal je maar gebeuren. Je gaat je net aangekochte boerderij verbouwen en wat blijkt; bodemverontreiniging! Er zit asbest in de grond. Vroeger was het normaal dat asbest, afval en puin in kuilen of kelders begraven werd.

Het zal je maar overkomen: internetsmaad!

Ongetwijfeld hebt u ook wel eens uw naam of de naam van uw bedrijf als zoekterm in een zoekmachine op internet zoals Google ingevoerd. Zo niet, dan is het verstandig dit eens te doen. Steeds vaker levert dit namelijk een verontrustende uitkomst op en vragen benadeelden een advocaat hier iets aan te doen is. Het

We zijn u graag van dienst als u een rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn rechtsbijstandverzekerden echter niet tevreden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandverzekeraar. Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis van het dossier vormen hierbij veelgehoorde klachten. Daarom gaat dit artikel over het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Ook als u dus

Risico’s voor de afzender bij aangetekend versturen

In Nederland is een verklaring in een verzonden document pas geldig wanneer de geadresseerde deze ontvangen heeft. Dit heet de ontvangsttheorie. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of koerier verzonden, maar ook dit is niet geheel zonder risico's.

De juridische consequenties van verkeerde domeinnaam

Het handelsverkeer van bedrijven vindt steeds meer plaats via internet. Denk daarbij onder andere aan het groeiend aantal webwinkels. Bij het handelen via de elektronische weg dient wel op diverse juridische zaken te worden gelet, zoals onder andere de Wet Koop op Afstand, en het op de juiste wijze overeenkomen van de (elektronische) algemene voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid in concernverhoudingen

Dit artikel gaat over de wereld van aansprakelijkheden binnen concernverhoudingen. Met concernverhoudingen wordt bedoeld een groep van vennootschappen (rechtspersonen) die organisatorisch met elkaar zijn verbonden en een economische eenheid vormen. Meestal staat in een dergelijke groep een moedermaatschappij aan het hoofd en vallen daaronder (één of meerdere) dochtermaatschappijen.

Van bestuurdersaansprakelijkheid naar een piercing in het recht?

Van bestuurdersaansprakelijkheid hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar een piercing in het recht, lees ik dat goed zult u denken! Ja, dat leest u goed. De piercing die bedoeld wordt is die van de “corporate veil”. De letterlijke vertaling van “piercing” is doordringen. En de betekenis van “corporate veil” is juist gelegen in de sluier die bij concernverhoudingen ten opzichte van de dochtermaatschappij bovenliggende vennootschap (de moeder) is opgetrokken.

Ga naar de bovenkant