Privacyrecht advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Het verwerken van persoonsgegevens is aan regels verbonden. Als ondernemer heeft u daarom met privacyrecht te maken: binnen uw organisatie worden namelijk persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld (potentiële) klanten en medewerkers.

Het privacyrecht was tot 25 mei 2018 in Nederland (grotendeels) geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 geldt echter in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de versterking en uitbreiding van de privacy rechten legt de AVG grote nadruk op de verantwoordelijkheid die organisaties dragen om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Zo dwingen de regels dwingen ondernemers goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en beschermen. Zo legt de nieuwe privacywetgeving een uitdrukkelijke verantwoordingsplicht op aan alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Om het voldoen aan de wetgeving weer wat eenvoudiger te maken worden er wel enkele instrumenten aangeboden die ondernemers daarbij helpen.

Kort samengevat is de wet van toepassing op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen uit de Europese Economische Ruimte, ongeacht waar de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is. Een verwerking is iedere handeling met persoonsgegevens en in de wet wordt de volgende niet limitatieve lijst van voorbeelden genoemd: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Zoals u ziet zult u dus al snel onder de werking van de AVG vallen.

De al strenge regels voor de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn met de komst van de AVG alleen maar verder aangescherpt. Voordeel is wel dat die regels nu dus in de hele EU gelden, hetgeen voor ondernemers die internationaal opereren voordelen zal opleveren. Belangrijk dus om na te gaan of u aan alle verscherpte regels voldoet.

Ook de AVG bevat echter veel “open” verplichtingen en krijgt u te maken met onopgehelderde begrippen. Ook met de komst van de AVG is dat probleem niet opgelost, omdat de wetgever heel duidelijk heeft gemeend te moeten abstraheren van concrete gevallen. Bij het opstellen van de wetgeving kan namelijk niet worden voorzien op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en welke technologieën daarbij zullen worden ingezet, De ontwikkelingen op dat gebied gaan gewoonweg te snel om concrete gevallen in de wetgeving op te nemen. Er zal dus in de praktijk nog veel van de nieuwe wetgeving moeten worden ingevuld en geconcretiseerd.

Met de komst van de AVG zijn verder de rechten van de betrokken personen uitgebreid. ZO bestaat het recht op informatie en toegang tot de persoonsgegevens, het recht op rectificatie en wissing en het recht van bezwaar door de betrokkenen. Is uw organisatie zodanig ingericht om tijdig en adequaat aan dergelijke verzoeken van betrokken personen te kunnen voldoen?

Net zoals onder de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen bij overtreding van de nieuwe wet forse boetes worden opgelegd. Anders dan voorheen is aangekondigd dat handhaving van de AVG nu daadwerkelijk zal worden nageleefd, terwijl dat onder de oude regelgeving maar nauwelijks gebeurde.

Onze specialist in privacy recht houdt zich daarnaast ook bezig met intellectueel eigendomsrecht en commerciële contracten. Zo kan zij ondernemers op al deze gebieden bijstaan.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Privacyrecht advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

IE

Het recht dat de eigendom op literaire en artistieke eigendom regelt in het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht.

Merkenrecht

Het geheel van regels dat betrekking heeft op de vestiging, bescherming en het uitdoven van merken.

Handelsnaamrecht

Het gedeelte uit de Handelsnaamwet dat regels geeft met betrekking tot handelsnamen om verwarring en misleiding te voorkomen.