Er bestaan verschillende vormen hoe een scheiding of beëindiging van een samenleving kunnen verlopen. Zo wordt een vechtscheiding gekenmerkt door een juridische strijd waarin over allerlei zaken door de aanstaande ex-partners gevochten wordt.

Hoogte van de eventueel van toepassing zijnde partneralimentatie, wie kan er in het huis blijven wonen en wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kinderen. Vechtscheiden kost veel tijd, geld en energie. Er wordt veelal meer door de scheidende partners kapot gemaakt dan strikt noodzakelijk en vaak zijn kinderen hiervan de dupe. Overlegscheiden is dan een betere optie dan een vechtscheiding.

Wat is overlegscheiden?

Bij overlegscheiden (Collaborative Divorce) staat de communicatie centraal. Er wordt door de aanstaande ex-lieden afgesproken dat zij in goed “overleg” met elkaar de zaken gaan regelen om de echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Onnodige kwetsingen en emotionele schade wordt met de overlegscheiding voorkomen. Ook in het geval u kinderen heeft kunt u door goed overleg komen tot afspraken met elkaar. Uw kinderen zullen voelen/begrijpen dat de ouders samen tot de beslissing zijn gekomen en dat er rust is over het besluit waar zij gaan wonen en hoe vaak ze welke ouder zien. Doordat overlegscheiden rustig gebeurt met respect voor de andere is het mogelijk het traject van de scheiding korter te laten zijn dan bijvoorbeeld in het geval van een vechtscheiding. Ook leert de ervaring dat een overlegscheiding voor een betere verstandhouding tussen ex-partners zorgt na een echtscheiding of beëindiging van een samenleving. Dit is zeker belangrijk is in het geval er kinderen in het spel zijn. Een overlegscheiding bespaart u ook nog geld dat niet onnodig hoeft te worden uitgegeven aan juridische rechtsbijstand in het geval van een vechtscheiding.

Wat is het verschil tussen overlegscheiden en mediation?

Overlegscheiden en mediation lijken op elkaar, echter er zijn duidelijke verschillen. Bij mediation is er sprake van één mediator, een onafhankelijke persoon zoals een advocaat die de gesprekken met de partners elkaar in goede banen leidt. Een mediator staat aldus beide partners bij en zal al hetgeen met hem/haar wordt besproken door de ene partner ook aan de andere partner moeten terugkoppelen. Een mediator behartigt namelijk de belangen van beide partijen. Op het moment één van de beide partijen de mediation beëindigt, moeten beide partners een eigen advocaat zoeken. De advocaat die namelijk als mediator heeft opgetreden kan vanwege belangenverstrengeling niet zijn werkzaamheden voor een van de partners continueren als de mediation is gestaakt. Bij overlegscheiden hebben beide aanstaande ex-partners wel beide een eigen advocaat. Deze advocaat is er om de belangen van zijn/haar cliënt(e) te behartigen, zonder dat het op een vechtscheiding uit draait. Al hetgeen de cliënt(e) één op één met de advocaat bespreekt is vertrouwelijk en de andere partij heeft daar geen weet van. Dit in tegenstelling tot een mediation. Zoals bij elke scheiding spelen er ook bij een overlegscheiding emoties. Om deze emoties een plek te geven en in goede banen te leiden kan er gebruik worden gemaakt van een coach. Deze coach dient onafhankelijk te zijn en wordt met instemming van beide aanstaande ex-partners gekozen. Daarnaast kan er een financieel deskundige ingeschakeld worden om de financiën en zakelijk aspecten van de overlegscheiding te regelen. Ook een deelname van een (kinder)psycholoog aan de overlegscheiding kan een overweging zijn van de aanstaande ex-partners. Bekijk hieronder het filmpje met uitleg wat overlegscheiden in de praktijk inhoudt:

De hoofdkenmerken van overlegscheiden

Als u met uw aanstaande ex-partner afspreekt via overlegscheiden uit elkaar te gaan, spreekt u het volgende af:

  • Er worden geen gerechtelijke procedures opgestart in het kader van een vechtscheiding;
  • Er wordt alles aan gedaan om er in gezamenlijk overleg uit te komen, waarbij openheid en eerlijkheid centraal staat;
  • De kinderen mogen nooit onnodig extra de dupe worden van het besluit van de ouders om te scheiden;
  • Professionals worden ingeschakeld door de ex-partners (advocaten en eventueel een coach, en financiële deskundige of (kinder)psycholoog);
  • Er wordt rekening gehouden met elkaars wensen;
  • Er wordt naar gestreefd om zo goed en spoedig mogelijk met elkaar tot overeenstemming te komen.

Het kan zijn dat de overlegscheiding onverhoopt niet slaagt. In dit geval dienen alle ingeschakelde professionals, dus ook de advocaten, zich terug te trekken. Beide aanstaande ex-partners moeten dan allebei op zoek naar een andere advocaat. Doordat het slagingspercentage van overlegscheidingen hoog ligt, komt het bijna niet voor dat een dergelijke situatie zich voordoet. Het slagingspercentage van mediations ligt in ieder geval lager in vergelijking tot overlegscheidingen. Herkent u zich in de kenmerken van een overlegscheiden en heeft u naar aanleiding van uw eigen specifieke situatie vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten waar u aan toe bent in het geval u samen met uw aanstaande ex partner besluit te kiezen voor overlegscheiden.

U kunt ons bereiken op 0413 – 35 22 11 of stuur een e-mail naar info@bernhaege.nl en onze specialist in overlegscheiden neemt contact met u op.