iemand snijdt een taart in stukken - ontslagvergoeding delen bij echtscheiding

Bij een lang dienstverband kunnen ontslagvergoedingen flinke bedragen zijn. Daarom zijn deze bedragen vaak onderwerp van discussie tijdens echtscheidingen. Wanneer deelt de echtgenoot mee in dit bedrag? Wanneer is een gouden handdruk ‘verknocht’ aan een van de echtgenoten en valt de ontslagvergoeding juist niet in de gemeenschap? En is het daarbij belangrijk hoe en wanneer de vergoeding wordt uitgekeerd? In dit artikel geven wij u duidelijkheid over de ontslagvergoeding delen bij echtscheiding, de criteria van verdeling en tips.

Gemeenschap van goederen

Ondanks de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn de meeste echtgenoten nog steeds met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen. ‘Gemeenschap van goederen’ houdt in dat al het vermogen wat u bij het aangaan van het huwelijk had en tijdens het huwelijk opbouwt van u samen wordt. Wanneer u gaat scheiden wordt dit vermogen ten behoeve van beide echtgenoten door de helft gedeeld.

Uitzonderingen: verknochte goederen of schulden

Volgens de wet vallen goederen en schulden die aan een van de echtgenoten ’verknocht’ zijn slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Met andere woorden: het gaat erom of de ontslagvergoeding nauw met één van de echtgenoten verbonden is. Naar vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag of ontslagvergoeding aan een van de echtgenoten verknocht is af van de omstandigheden van het geval, maatschappelijke opvatting en aard van de vergoeding.

Belastingheffing over de ontslagvergoeding

U kunt als werknemer zelf bepalen op welke manier u uw ontslagvergoeding uitgekeerd wil krijgen. Een gespreide ontvangst van de ontslagvergoeding kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Helaas heeft het kabinet de mogelijkheden van gespreide ontvangst per 1 januari 2014 beperkt. Voor ontslagvergoedingen die na 1 januari 2014 zijn ontstaan geldt dat direct afgerekend dient te worden met de fiscus. Tegen welk tarief u belast wordt is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Dit percentage is doorgaans 42% of 52%.

Stamrechtvoorziening

Tot 1 januari 2014 bestond de mogelijkheid later en minder belasting te betalen door de werkgever de gouden handdruk te laten storten bij een verzekeringsmaatschappij, op een geblokkeerde bankspaarrekening of door zelf de ontslagvergoeding te plaatsen in een besloten vennootschap, een stamrecht BV. Voor degenen die voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding hebben ontvangen en van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt verandert er weinig. U kunt gewoon doorgaan met de eerder gekozen constructie.

Ontslagvergoeding voor inkomen na pensioen valt in de gemeenschap

Omdat ontslagvergoedingen en met name stamrechtuitkeringen in de praktijk vragen oproepen, heeft de Hoge Raad al eerder verduidelijking gegeven en deze in een recente uitspraak nader genuanceerd:

  • Een vergoeding die ziet op inkomsten uit arbeid die bij voortzetting van het dienstverband verkregen zouden zijn, valt in principe niet in de gemeenschap.
  • Het is daarbij niet van belang in hoeverre de gerechtigde daadwerkelijk al uitkeringen heeft ontvangen.
  • Het deel van de ontslagvergoeding dat ziet op de oudedagsvoorziening is volgens de Hoge Raad wel gemeenschappelijk, omdat pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk, mede strekken tot verzorging van de andere echtgenoot.
  • Volgens de Hoge Raad is het, in tegenstelling tot eerdere arresten, voor verknochtheid niet van belang of de ontslagvergoeding is omgezet in een stamrecht.

Ons advies

  • Meer dan voorheen moet precies worden nagegaan hoe en waaruit de aanspraak tot vervanging van inkomen is opgebouwd;
  • Let er op dat in een beëindigingsovereenkomst en/of stamrechtovereenkomst duidelijk geformuleerd wordt waar de vergoeding voor bestemd is; Hoe de ontslagvergoeding wordt omschreven is doorslaggevend;
  • Als u over uw positie in een echtscheiding of een formulering twijfelt, is het verstandig een advocaat te raadplegen.

Wij helpen u graag verder!

Met een goed opgestelde overeenkomst, staat u bewijstechnisch sterker in de discussie of u uw ontslagvergoeding bij echtscheiding wel of niet moet delen. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons door te mailen naar info@bernhaege.nl, of bel direct naar onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Onze advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht staat u graag te woord.