deze vrouw kan ontslag wegens verwijtbaar handelen verwachten

Werknemer MSD handelt verwijtbaar door richtlijnen en instructies niet na te leven

Op 8 februari 2016 heeft de Kantonrechter Haarlem zich uitgesproken over een ontslag wegens verwijtbaar handelen. De werknemer (die in dienst was bij MSD), heeft verwijtbaar gehandeld door GMP-richtlijnen en instructies in korte tijd 3 keer niet na te leven. Op grond hiervan moet de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. Binnen MSD is het immers van groot belang dat de geldende GMP-richtlijnen en instructies strikt worden nageleefd. Niet-naleving daarvan kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid dan wel voor de bedrijfsvoering van MSD.

Op grond van het vorenstaande komt de kantonrechter tot de conclusie dat sprake is van zodanig verwijtbaar handelen van werknemer dat van MSD in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Meerdere incidenten

Werknemer is als operator bekend met de GMP-richtlijnen en is tijdens zijn dienstverband van ruim 14 jaar herhaaldelijk getraind op het punt van GMP en aanverwante zaken. MSD verwijt werknemer dat het afgelopen jaar binnen een periode van vijf maanden drie incidenten hebben plaatsgevonden waarbij door werknemer de GMP-richtlijnen, al dan niet doelbewust, niet correct zijn nageleefd. Werknemer betwist niet dat deze voorvallen hebben plaatsgevonden. Echter stelt hij wel dat dit menselijke fouten zijn die veroorzaakt zijn door de hoge werkdruk binnen MSD. In geen van de drie incidenten is onomstotelijk komen vast te staan dat werknemer doelbewust de GMP-richtlijnen heeft geschonden. De kantonrechter vindt dat niet relevant. Daarbij acht de kantonrechter het volgende van belang. In dit geval staat vast dát de GMP-richtlijnen tot drie keer toe niet door werknemer in acht zijn genomen. Ook staat vast dát werknemer een ervaren operator was die wist van het belang van strikte naleving van de GMP-richtlijnen. Daarnaast staat ook vast dát de incidenten zich in een kort tijdsbestek hebben voorgedaan en dát werknemer een gewaarschuwd man was. Al deze omstandigheden maken dat de kantonrechter van oordeel is dat werknemer tenminste onzorgvuldig heeft gehandeld. Zodoende kunnen de medewerker serieuze verwijten worden gemaakt. Werknemer heeft verder geen verklaring kunnen geven voor hetgeen is voorgevallen, anders dan dat de hoge werkdruk de oorzaak is geweest van de incidenten. MSD heeft dit echter weersproken. Bij gebrek aan onderbouwing gaat de kantonrechter dan ook aan deze bewering voorbij.

Conclusie van de Kantonrechter

Op grond van het vorenstaande komt de kantonrechter tot de conclusie dat sprake is van zodanig verwijtbaar handelen van werknemer dat van MSD in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het leidt zodoende tot ontslag wegens verwijtbaar handelen. Aan de herplaatsingsverplichting wordt niet toegekomen. Nu deze volgens de wet niet in de rede ligt, als sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer.
Wel wordt een transitievergoeding toegekend, omdat er geen sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Werknemers, u bent dus gewaarschuwd!

Voor de volledige uitspraak over dit ontslag wegens verwijtbaar handelen, lees hier meer.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.