De omschrijving van een octrooi in de Nederlandse Rijksoctrooiwet is: “uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.” Veelal duidt men octrooien waar het octrooirecht op van toepassing is ook aan met de Engelse term “patent”.

Octrooirecht in de praktijk

Het vereiste van de zogenoemde nieuwheid is binnen het octrooirecht een hele harde eis. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de zogenoemde stand van de techniek, die wordt gevormd “door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige ander wijze.” Daaronder vallen uitdrukkelijk ook schriftelijke of mondelinge beschrijvingen e.d. door de uitvinder zelf: er bestaat niet een bepaalde termijn waarbinnen je dan na je eigen publicatie alsnog een aanvrage kan indienen en dat is niet meer “te repareren”. Een eigen publicatie kan dus dodelijk zijn voor het verkrijgen van octrooirechten en daarom is het erg belangrijk om – als u zich bezighoudt met dergelijke uitvindingen – hierover tijdig gedegen advies in te winnen.

Octrooirecht Advocaat en Octrooigemachtigde

Of iets beschermd zou kunnen worden door een octrooi of het onderzoek of er al eerdere uitvindingen bestaan, voeren wij als advocaten niet uit. Daarvoor werken wij samen met zogenoemde octrooigemachtigden. Zij kunnen u daarbij adviseren en assisteren en kunnen een octrooiaanvrage voor u opstellen en de aanvrage begeleiden. Daarbij hoort ook de keuze uit de landen waar u de uitvinding zou willen octrooieren. In principe gaat dat nog per land. Echter inmiddels zijn er een behoorlijk aantal landen in de EU ver met een bepaalde vorm van een EU octrooi. Wij brengen u uiteraard in contact met een octrooigemachtigde als u daar behoefte aan heeft.

Hebt u vragen over de juridische exploitatie van octrooien omdat u wellicht licenties wilt aangaan of als er sprake zou zijn van eventuele inbreuk? Dan kunt u ons uiteraard wel inschakelen. In dat geval werken wij nauw samen met de octrooigemachtigde die inhoudelijk over alle benodigde informatie zal beschikken.

Het aanvragen en instant houden van octrooien is een erg kostbare aangelegenheid. Maar als u echt een goede uitvinding hebt, is het zeker met een goed beleid wel verstandig dit in ieder geval te overwegen. Dit vanzelfsprekend door u goed te laten adviseren door een specialist in octrooirecht. Daarom werken wij samen met partijen die ook letten op het uiteindelijke (financiële) resultaat dat behaald zou kunnen worden.