Advocaat mr. Jacqueline Lauwen - Bernhaege Advocaten Veghel

“Bevlogen en accuraat met passie voor het arbeidsrecht en personen- en familierecht” – mr. Jacqueline Lauwen

Vanaf 1998 ben ik in de advocatuur werkzaam. Diverse rechtsgebieden heb ik als advocaat beoefend, maar het arbeidsrecht en het personen- en familierecht hadden altijd al mijn voorkeur. Dit is ook de reden dat ik mij als advocaat verder ben gaan specialiseren op deze rechtsgebieden. Verder heb ik altijd bijzondere belangstelling gehad voor het verbintenissenrecht.

Juridische expertises

Arbeidsrecht
In 2007 heb ik met succes de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond. In mijn arbeidsrechtpraktijk voorzie ik zowel werkgevers als werknemers van advies en sta hen bij in arbeidsrechtelijke procedures. Ondernemers, directies, personeelszaken, ondernemingsraden en natuurlijk ook particulieren zijn voor alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden bij mij aan het juiste adres, zoals het:

 • Voeren van procedures en onderhandelingen in het geval van individuele ontslagen via de kantonrechter en het Gerechtshof
 • Begeleiden van een procedure ten behoeve van het verkrijgen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of het voeren van verweer daartegen
 • Begeleiden van een collectief ontslag en het opstellen van een sociaal plan
 • Onderhandelen met vakbonden
 • Advisering op begeleiding bij het ontslag van de statutair directeur, overgang van onderneming, het concurrentiebeding, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, toepassing van de cao.
 • Beoordelen en opstellen van vaststellingsovereenkomsten (VSO), arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen

Ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), waarvan enkel advocaten lid zijn die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht terwijl de door hun uitgeoefende praktijk grotendeels uit arbeidsrecht bestaat. Bij mij weet u zich verzekerd van een professionele advocaat met veel ervaring en kennis op het gebied van het arbeidsrecht.

Verbintenissenrecht
Verder behandel ik verbintenisrechtelijke zaken, en ook deze zaken doe ik nog steeds met heel veel plezier. Meestal vormt een (schriftelijke) overeenkomst de basis voor de afspraken die partijen met elkaar maken, maar niet altijd staan alle afspraken duidelijk op papier. Ook de bedoeling van partijen zal dan een rol gaan spelen. Als een van de twee partijen de afspraken niet nakomt, is het zaak, dat de andere partij op een juiste wijze wordt gesommeerd om de afspraken na te komen. Inschakeling van een advocaat in dit traject is aan te bevelen, omdat het nauw luistert, op welke wijze er dan een sommatie dient te worden verstuurd. Helaas valt een procedure niet altijd te voorkomen om een partij te dwingen gemaakte afspraken na te komen en ook dan sta ik u graag terzijde. Mocht de afspraak die niet wordt nagekomen betrekking hebben op het betalen van een geldsom of u lijdt schade omdat afspraken niet worden nagekomen, zal ik altijd de mogelijkheden van het leggen van beslag met u bespreken.

Familierecht

De afgelopen 20 jaar heb ik ook veel mensen bijgestaan op het gebied van personen- en familierecht; ook deze zaken behandel ik nog met enige regelmaat. Dit betreft echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, gezagskwesties en naamswijzigingen. Samen met u wordt bekeken welke weg het beste kan worden bewandeld, waarbij ik adviseer over de mogelijkheden die ons rechtssysteem te bieden heeft. Hierbij kan ook mediation worden ingezet.

Lidmaatschap beroepsverenigingen

Als advocaat streef ik altijd een praktische oplossing na in het belang van de cliënt. Het vinden van oplossingen is enkel mogelijk indien ik mij verdiep in alle facetten die aan een geschil ten grondslag liggen. Juist de arbeidsrechtpraktijk is namelijk “people business” en dat is nu juist wat mij zo aantrekt in dit rechtsgebied. Met veel passie voer ik mijn vak op een accurate en professionele wijze uit. Ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), waarvan enkel advocaten lid zijn die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht terwijl de door hun uitgeoefende praktijk grotendeels uit arbeidsrecht bestaat. Bij mij weet u zich verzekerd van een professionele advocaat met veel ervaring en kennis op het gebied van het arbeidsrecht.

Mediator

Sinds juni 2017 ben ik ook mediator en werk ik met veel plezier in mediationzaken. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op de oplossing van hun geschil. Na een mediation kunnen mensen de zaak vaak beter afsluiten, of indien gewenst juist weer met elkaar verder. Ik ben opgeleid tot MfN mediator en tot 2020 ben ik lid geweest van de MfN.

Passie voor het vak hebben, maar ook oog hebben voor maatschappelijke zaken. Dat vind ik belangrijk. Vandaar dat ik ook lid ben (geweest) van diverse besturen, waaronder NOVO (Netwerk Ondernemende Vrouwen Oss), ledenraad van de Rabobank Oss-Bernheze. Op dit moment ben ik bestuurslid van AVEM (kinderopvang te Oss) en lid van de Raad van Toezicht van de NOBB ( Noord Oost Brabantse Bibliotheken). Ik ben tevens als extern gecommitteerde verbonden met de Juridische Hogeschool Avans Fontys. Allemaal zaken waaruit mijn maatschappelijke betrokkenheid daadwerkelijk blijkt .

Wilt u door ons gebeld worden?

Arrow up

mr. Jacqueline Lauwen

Advocaat / Mediator

Geregistreerde rechtsgebieden

Aangesloten bij

 • Logo van Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

  VAAN

  De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland is in de eerste plaats bedoeld als kwaliteitskeurmerk. De leden zijn dan ook advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. VAAN is tevens bedoeld als collegiaal overlegorgaan, maar ook als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • Nederlandse orde van advocaten logo

  Nederlandse Orde van Advocaten

  De advocaten van Bernhaege Advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is. Om dat te garanderen, zorgt de Orde ervoor dat advocaten goed worden opgeleid en dat er regels zijn waar ze zich aan moeten houden.