Advocaat mr. Cynthia Gijsbers - Bernhaege Advocaten Veghel

“Gedreven en betrokken met oog voor detail” – mr. Cynthia Gijsbers

Sinds oktober 2015 ben ik werkzaam bij Bernhaege Advocaten. In eerste instantie als juridisch medewerkster en sinds mei 2016 als advocaat. In die periode heb ik zaken op diverse rechtsgebieden behandeld waardoor ik een brede juridische basis heb. Inmiddels heb ik mij toegelegd op het contracten- en verbintenissenrecht, het (beroeps-)aansprakelijkheidsrecht, het burenrecht en het civiele procesrecht.

Juridische expertise

Het contracten- en verbintenissenrecht ziet op alle afspraken die u mondeling of schriftelijk kunt maken. Wanneer die afspraken dan vervolgens niet worden nagekomen of deze worden verschillend uitgelegd dan kan bijstand van een advocaat noodzakelijk zijn. Het aansprakelijkheidsrecht sluit daarop aan. Dat rechtsgebied ziet namelijk op de mogelijkheden om schade – bijvoorbeeld als gevolg van niet nagekomen afspraken – op een ander te kunnen verhalen.

Binnen het burenrecht houd ik mij voornamelijk bezig met erfdienstbaarheden en de verjaring van grond. Bij deze kwesties ga ik vaak een keer ter plaatse kijken. Samen met u kan ik dan de feitelijke situatie bekijken en beoordelen. Dit zorgt voor u vaak meteen voor meer duidelijkheid. Daarnaast werkt dit voor het vervolg erg prettig doordat ook ik dan een goed beeld heb van de situatie. Ter plaatse kunnen namelijk meteen vragen over en weer worden gesteld en kan een en ander aangewezen worden.

Rust en duidelijkheid

Bij alle kwesties die ik behandeld, geldt dat ik het belangrijk vind dat u uw verhaal kunt doen. U zit immers 24/7 met het geschil en vaak speelt er meer dan bijvoorbeeld een stuk grond dat de buurman in bezit heeft genomen of een geldlening die niet wordt terugbetaald. Door objectief de oplossingen voor u in kaart te brengen, kan over het algemeen voor rust en duidelijkheid worden gezorgd.

Binnen de bovenstaande rechtsgebieden richt ik mij voornamelijk op particulieren. Voor mij is de cliënt meer dan een dossier en ik weet dat de kwestie u vaak dag en nacht zal bezighouden. Vaak heeft u al een heel traject doorlopen voordat u overgaat tot het inschakelen van een advocaat. Ik vind het daardoor erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken zodat u weet waar u aan toe bent en om goed bereikbaar voor u te zijn.

Met mijn passie voor het civiele recht en het uitzoeken van juridische vraagstukken zet ik mij dan ook iedere dag weer voor de volle 100% voor u in.

Persoonlijke noot

Doordat ik onder de rook van Den Bosch woon, ben ik in mijn vrije tijd geregeld in deze gezellige stad te vinden. Daarnaast ga ik graag de natuur in om na een werkdag even mijn hoofd leeg te maken en een frisse neus te halen.

Lidmaatschap

In verband met mijn interesse voor de civiele procespraktijk ben ik lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten.

Direct contact

Wilt u door ons gebeld worden?

Arrow up

Mr. Cynthia Gijsbers

Advocaat

telefoon
0413 – 35 22 11
e-mail
cgijsbers@bernhaege.nl
LinkedIn
Linkedin profiel

 

Aangesloten bij