Een eerder artikel ging in op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Er waren namelijk onder meer fietsen uitgestald alsook afhaal- en bezichtigingsmogelijkheden voor particulieren. Onlangs heeft de Rechtbank ’s-Hertogenbosch zich opnieuw uitgelaten over deze materie. De rechter heeft daarbij echter bepaald dat ook al worden er ter plaatse geen particulieren ontvangen, er dan eveneens reeds sprake is van detailhandel. De vraag is wat deze uitspraak nu voor consequentie heeft voor de exploitatie van webwinkels vanuit huis. Dit artikel gaat kort in op bovenvermelde uitspraak en de daaraan te verbinden conclusie.

Uitspraak Rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 27 december 2011

Het betreft een webshop, gespecialiseerd in de verkoop van Italiaanse likeuren, welke gevestigd is in een bedrijfspand. De rechtbank oordeelde dat hier sprake is van met het bestemmingsplan strijdige detailhandel. Weliswaar werden er geen particulieren op locatie ontvangen, doch op de betreffende bedrijfslocatie werden via de webwinkel goederen ten verkoop aan particulieren aangeboden, de via deze webwinkel gedane bestellingen geaccepteerd, betalingen van deze goederen gecontroleerd, de bestelde goederen verzameld, verpakt, verzendklaar gemaakt en ter verzending aangeboden. Deze handelingen werden door de Rechtbank aangemerkt als detailhandel. Onder detailhandel –mede gelet op de omschrijving in het bestemmingsplan- werd namelijk verstaan het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de opslag en uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke verbruiker en/of gebruiker alsmede de daarmee vergelijkbare bedrijfsmatige persoonlijke dienstverlening. Detailhandel is in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan (de bestemming bedrijfsdoeleinden, inhoudende industriële en ambachtelijke doeleinden) expliciet verboden, zodat de Rechtbank tot het oordeel kwam dat de webwinkel op die bedrijfslocatie niet toegestaan is.

Conclusie

Ook aan deze uitspraak kan niet meteen de conclusie worden verbonden dat alle webwinkels vanuit huis niet toegestaan zijn. Dit zal per geval verschillen. Gekeken moet worden of er primair ruimtelijke uitstraling uitgaat van een webwinkel en wat er al dan niet is toegestaan in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Indien van buitenaf niet direct zichtbaar is dat vanuit huis een webwinkel wordt geëxploiteerd, hoeven webwinkeliers nog niet direct te vrezen dat zij hun webshop vanuit huis dienen te staken. Dit is anders in bovengenoemde uitspraak. Daar was al duidelijk dat er handelsactiviteiten werden gedreven. Immers, de webwinkel was gevestigd op een bedrijfslocatie, terwijl van een woning doorgaans niet de ruimtelijke uitstraling uitgaat dat er handelsactiviteiten worden gedreven.

Voor aanvullende informatie mail dan naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413-352211.