man houdt het copyrightteken tussen zijn handen - welk merkteken kunt u gebruiken

Iedereen kent de tekens ©, ® en ™ wel. Dit zijn het copyrightteken en de verschillende merktekens. Maar wanneer gebruikt u welk teken? Die vraag werd onlangs weer gesteld door een van onze relaties. En de vraag was de inspiratie om informatie te geven over het copyright teken, merkteken en TM teken. Is het gebruik van een van de tekens nodig of verplicht? En mag u het merkteken wel gebruiken? Deze blog geeft antwoorden op dergelijke veelgestelde vragen.

Wat is de betekenis van de verschillende tekens?

Het symbool © is het copyrightteken. Dit symbool wordt gebruikt om aan te geven dat op het betreffende werk auteursrechten zouden rusten en dat het een ander niet vrijstaat het werk zonder toestemming te gebruiken of kopiëren. Hierbij kunt u denken aan boeken, foto’s, websites, maar het copyrightteken wordt ook wel bij andere werken gebruikt.

Het symbool ® is het merkteken en zou aangeven dat een merk geregistreerd is. Het dient daarbij als een waarschuwing dat het merk niet zomaar vrijelijk door een ander zou kunnen worden gebruikt.

Het symbool ™ staat voor Trademark en is uit de Verenigde Staten van Amerika komen “overwaaien”. In de VS wordt dit TM teken gebruikt voor ongeregistreerde merken. In de Benelux en Europa kennen we geen “officieel” ongeregistreerd merk. Toch wordt het TM teken vaak gebruikt. In de Benelux en Europa wordt het ™ symbool vaak gebruikt voor de tijd dat er wel een merkaanvraag is ingediend, maar het merk nog niet door de registratieprocedure heen is en dus nog niet is geregistreerd.

Door gebruik van een van de tekens ontstaat geen recht

In tegenstelling tot wat velen denken, ontstaat door het gebruik van een copyright teken of merkteken geen auteursrechten of merkrechten.

Het auteursrecht ontstaat namelijk automatisch op het moment dat een werk wordt gemaakt dat aan de vereisten voldoet. Zie hiervoor de blog “Wat houdt auteursrechtelijke bescherming in?”. Tot eind jaren ’80 was het gebruik in de Verenigde Staten van Amerika wel verplicht voor de verkrijging van het auteursrecht, waardoor het gebruik van het © symbool wijdverspreid is geraakt. Het copyrightteken geeft dus eigenlijk enkel aan dat de maker meent auteursrechtelijke bescherming van het betreffende werk te bezitten. Uiteindelijk zal dat in een procedure daarover beoordeeld moeten worden. Maar ook werken waarbij het © symbool niet wordt gebruikt, kunnen dus wel degelijk auteursrechtelijk beschermd zijn.

Het merkrecht ontstaat enkel door de registratie van een merk in het daarvoor geldende register van de officiële instantie. Tijdens de aanvraagprocedure zou dan gebruik kunnen worden gemaakt van het ™ symbool om aan te geven dat de merkaanvraag nog in behandeling is. Zodra het merk geregistreerd is, zou dan gebruik kunnen worden gemaakt van het ® symbool.

Gebruik van het copyright teken of merkteken is niet verplicht

Gebruik van het copyright teken of merkteken is dus niet verplicht. Met betrekking tot het ® symbool is overigens wel uitgemaakt dat het voor het gebruik van het merkteken het wel vereist is dat het merk in het betreffende gebied daadwerkelijk geregistreerd is. Daarnaast mogen het ™ en ® symbool enkel worden gebruikt naast het aangevraagde of geregistreerde merk en niet bij een “verbastering” daarvan.

Wij helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over het auteursrecht, merkenrecht of het gebruik van het copyright teken of een merkteken? U kunt vrijblijvend contact opnemen. Mail naar: info@bernhaege.nl. Bellen kan ook. Voor de vestiging in Veghel belt u 0413 – 35 22 11 en voor de vestiging in Oss 0412-76 02 27. Mr. Muriel van den Hazenkamp, onze specialist in het auteursrecht en merkenrecht staat u graag te woord.