Afbeelding van een lezing van Bernhaege advocaten

(Ont)spanning op de werkvloer: de grens tussen werk en privé anno 2019

Na deelname ontvangt u een model gedragscode social media!

Meld u direct aan voor deze interessante lezing

We hebben beperkte plaatsen beschikbaar dus vol=vol!

Inhoud lezing

We leven in een tijd, waarin de grens tussen privé en de arbeidsrelatie steeds verder vervaagt. Voor de komst van Google, Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp was het veelal zo, dat een werknemer tijdens werktijd alleen maar aan het werk was voor u als werkgever.

Tegenwoordig is er veel veranderd, en komen er veel situaties voor die zich op het snijvlak tussen privé en de arbeidsrelatie bevinden. Met de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG, is op veel gebieden in de arbeidsverhouding geen helderheid ontstaan. Hoe zit het met twitterende werknemers, googelende werkgevers, internetgebruik, telefoongebruik, social media? Wat zijn uw rechten als werkgever? Is er nog een grens tussen werk en privé, en zo ja waar ligt deze grens?

Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder meer:

  • Mag u als werkgever het gebruik van internet en e-mail van uw werknemer controleren?
  • Mag u als werkgever de (privé) e-mails van de werknemer lezen?
  • Mag u als werkgever controleren wat werknemers op sociale media doen en de werknemer hierop aanspreken?
  • Mag u als werkgever van een werknemer verlangen dat de werknemer social media aanwendt voor de zakelijke belangen van de werkgever?
  • Mag u als werkgever het telefoongebruik van een werknemer controleren en gevoerde telefoongesprekken opnemen en omgekeerd mag een werknemer (heimelijk) gesprekken met werkgever opnemen?

Om u te informeren over deze zaken en wat de grens tussen werk en privé anno 2019 voor u als werkgever betekent, organiseren wij deze presentatie. Kortom wilt u weten wat u als werkgever wel en niet mag, meld u dan nu aan voor deze interessante kosteloze lezing van mr. Jacqueline Lauwen van Bernhaege Advocaten. Als dank voor uw deelname ontvangen alle deelnemers digitaal kosteloos een model “gedragscode social media” dat u direct kunt gebruiken in uw organisatie.


Data, tijd en locatie

Datum: Donderdag 4 april 2019
Tijd: 16:30 – 17:45 uur met aansluitend een borrel tot 18.30 uur
Locatie: De Meesters – Pastoor van Haarenstraat 36 – Veghel (vergaderlocatie naast kantoor Veghel)


Spreker: mr. Jacqueline Lauwen

Advocaat | Mediator

Arbeidsrecht advocaat mr. Jacqueline Lauwen - Bernhaege Advocaten, advocate ambtenarenrecht

mr. Jacqueline Lauwen is advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur. In eerste instantie beoefende zij diverse rechtsgebieden, maar zij ging zich uiteindelijk specialiseren in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht welke haar voorkeur hebben. In 2007 rondde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht af. Sindsdien voorziet zij werkgevers en werknemers van advies en helpt hen bij arbeidsrechtelijke procedures. Jacqueline Lauwen is ook MfN-mediator.