testament met een legaat ligt op tafel met een stempelzegel erop

In testamenten en codicillen kan een legaat zijn opgenomen door de erflater. Een legaat kan worden gezien als een soort “mini-testament”. Het is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag. In het legaat wordt duidelijk omschreven dat een som geld of een bepaald goed een bijzondere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld dat een bepaald meubelstuk of sieraad aan het goede doel wordt gegeven of dat het aan een bepaald iemand wordt nagelaten die niet tot de erfgenamen behoort.

Een legaat kan feitelijk worden gezien als een vorderingsrecht dat de erflater aan iemand toewijst. Is dit legaat aan u toegewezen? Dan heeft u het recht om deze bepaalde som geld of het erfstuk bij de erfgenamen op te eisen.

Termijn van uitbetaling geldbedrag

Bij een legaat dat bestaat uit de betaling van een geldsom wordt het legaat volgens de wet zes maanden na overlijden van de erflater opeisbaar. In het testament kan een erflater echter een andere termijn hebben opgenomen. Betalen de erfgenamen vervolgens niet binnen de gestelde termijn? Dan kunt u hen schriftelijk in gebreke stellen. In zo’n ingebrekestelling eist u uw legaat op. De erfgenamen dienen een redelijke termijn te krijgen om alsnog tot betaling over te gaan. Doen ze dat niet binnen de gestelde termijn, dan zijn zij in verzuim en zijn zij vertragingsrente over het geldbedrag verschuldigd tot aan het moment van betaling.

Legaat dat ziet op een erfstuk

Ziet het legaat op een erfstuk zoals een klok, sieraad of een schilderij? In dat geval kunt u het erfstuk opeisen na overlijden. In een testament kan echter ook zijn opgenomen dat een erfstuk pas mag worden opgeëist na een bepaalde termijn. Bijvoorbeeld na overlijden van de langstlevende partner.

Uitkering van een lager bedrag

Legaten worden in mindering gebracht op de nalatenschap en zorgen er dus voor dat er voor de erfgenamen minder overblijft. Indien de nalatenschap zuiver is aanvaard door de erfgenamen dan dienen zij eventuele tekorten zelfs met hun eigen geld aan te vullen. Wanneer de nalatenschap niet toereikend is om het legaat uit te betalen dan zullen de erfgenamen dus moeten bijspringen.

Bij beneficiaire aanvaarding door de erfgenamen is dit anders. Het legaat kan dan slechts worden voldaan nadat alle schulden van de nalatenschap volledig zijn voldaan. De erfgenamen hoeven dan een verschil tussen de waarde van het legaat en de hoogte van de nalatenschap niet met eigen middelen aan te vullen. Het bedrag dat op basis van het legaat uitgekeerd kan worden, zal daardoor lager zijn.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over wat een legaat inhoudt of hoe daar uitvoering aan gegeven dient te worden? Of is het zo dat u een legaat krijgt of wilt geven? Wij helpen u graag verder. Ons kantoor in Veghel is telefonisch te bereiken via 0413 – 35 22 11 en ons kantoor in Oss via 0412 – 76 02 27. Daarnaast zijn wij per mail bereikbaar via info@bernhaege.nl.