Incasso Act NowGraag helpen wij u vanaf 1 januari 2014 bij het innen van uw openstaande vorderingen, doordat wij u de mogelijkheid bieden om kosteloos de 1e sommatie door ons te laten verzorgen. Als specialist op het gebied van incasso’s weten wij dat als wij voor u een sommatie versturen, u uw kansen vergroot op het innen van uw openstaande vorderingen. Aangezien “niet schieten altijd mis is” helpen wij u graag met het verlagen van de door u te treffen voorzieningen van oninbare en onbetwiste vorderingen in uw jaarrekening.

Onze incasso service ziet er als volgt uit:

1e sommatie kosteloos
Indien de debiteur de vorderingen na de eerste sommatie betaalt, maken wij enkel aanspraak op de betaalde rente en incassokosten. Hierdoor int u uw openstaande facturen volledig.

Wanneer de debiteur uw vorderingen en/of de gevorderde rente en incassokosten niet betaalt na de 1e sommatie volgt automatisch een 2e sommatie:

2e sommatie € 75,00 exclusief BTW
Als de debiteur de vorderingen na de tweede sommatie alsnog betaalt, maken wij aanspraak op de betaalde rente en incassokosten plus de kosten van de 2e sommatie van € 75,00 exclusief BTW. Hierdoor int u uw openstaande facturen volledig.

Indien de debiteur niet tot betaling van uw vorderingen overgaat, heeft het versturen van een tweetal sommaties u slechts € 75,00 exclusief BTW gekost. Vervolgens zullen wij met u overleggen hoe wij het vervolgtraject kunnen oppakken om de vorderingen alsnog geïncasseerd te krijgen. Alsdan zullen wij u nader informeren over de condities en het staat u vrij de incasso opdracht te beëindigen.

Bij vorderingen boven een totaalbedrag van € 10.000,00 exclusief BTW zullen wij voorafgaand aan het opstellen van een sommatiebrief contact met u opnemen om te bespreken of het wellicht verstandig is beslagmaatregelen te treffen om betaling van uw vordering zeker te stellen. Ook deze werkzaamheden kunnen wij op basis van een fixed price verzorgen.

Vul direct via onderstaande knop het incassoformulier in om uw openstaande vorderingen ter incasso in te dienen.