Kleine werkgevers hebben recht op een overbruggingsregeling voor de transitievergoeding - Bernhaege Advocaten

Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers

Bent u een kleine werkgever? En vraagt een werknemer om een transitievergoeding? Kijk goed of u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers!

Als u een werkgever bent met een klein bedrijf en u kunt de transitievergoeding niet betalen, kunt u mogelijk gebruikmaken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding hoeft u de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen.

U kunt een verklaring aanvragen waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen;
  • U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend;
  • Het netto resultaat, over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0;
  • De waarde van uw eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend;
  • De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Vergeten de verklaring aan te vragen

Als u bent vergeten deze verklaring aan te vragen, en uw (ex)werknemer dient een verzoek bij de rechter in voor betaling van de volledige transitievergoeding, kunt u hier dan ook nog een beroep op doen? Bij wege van verweer?

De Rechtbank Noord-Holland heeft hierop bevestigend geantwoord, zelfs als dit verweer buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Voor het lezen van de volledige uitspraak, klik hier.

Heeft u hierover vragen of meer vragen over de overbruggingsregeling transitievergoeding, bel of mail gerust, onze specialisten staan voor u klaar!