webwinkel vanuit huis pakjes versturen

Een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 deed veel commotie ontstaan onder winkeliers. De RvS bepaalde namelijk dat webwinkel fietsenshop.nu haar deuren moest sluiten. Dit omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als detailhandel, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Aangezien vanuit huis steeds meer webwinkels geëxploiteerd worden, vrezen veel webwinkeliers ook hun activiteiten te moeten staken. Is deze vrees terecht? Dit artikel bespreekt kort de uitspraak van RvS en de daaraan te verbinden conclusies.

De uitspraak van de Raad van State in 2011

Het betrof een zaak van de gemeente Abcoude tegen een webwinkelier die handelende in de verkoop van fietsen. Reeds in 2008 was de webwinkelier door de gemeente gelast om zijn activiteiten te staken. De gemeente stelde namelijk dat deze fietsenhandel aan te merken was als detailhandel. Dit was in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Bebouwing voor agrarische doeleinden”. De webwinkelier ging tegen dit besluit van de gemeente in bezwaar en uiteindelijk ook in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter en RvS. Zij stelde zich op het standpunt dat haar webshop niet als detailhandel was aan te merken. Immers, volgens haar bestelden klanten de fietsen bij haar via internet en verliepen alle activiteiten, het contact en de verkoop, alleen via internet. Van haar internetwinkel zou dus geheel geen ruimtelijke uitstraling uitgaan.

Net als de rechtbank deelde de RvS dit standpunt niet. Gebleken is dat de webwinkel op gezette tijden en tevens op afspraak voor publiek geopend was. Daarnaast bleek dat bestelde fietsen op die momenten op het perceel konden worden uitgeprobeerd, afgehaald en betaald door de klant. Ook werd op het terrein een aanzienlijke voorraad fietsen aangehouden die tevens voor een deel voor de verkoop uitgestald waren. De RvS heeft aldus geoordeeld dat van genoemde handelsactiviteiten wel degelijk ruimtelijke uitstraling uitgaat en dat de opslag van de fietsen ten behoeve van de verkoop aan particulieren in strijd is met het bestemmingsplan.

Doorgaans wordt door een gemeente alleen bij overlast tegen de exploitatie van een webshop opgetreden.

Consequentie uitspraak voor andere webwinkeliers

Aan voormelde uitspraak kan niet de consequentie verbonden worden dat webshops vanuit huis verboden zijn. Van doorslaggevend belang is of naast handel via internet ook kopers langskomen bij het woonhuis en of er ‘ruimtelijke uitstraling’ uitgaat van de webwinkel. Dit zal afhankelijk zijn van de wijze waarop gemeenten de bestemmingsplannen en de ruimtelijke uitstraling van een webwinkel hebben omschreven. Per geval zal dus bekeken moeten worden of het exploiteren van een webwinkel vanuit huis al dan niet is toegestaan.

Conclusie

Webwinkeliers aldus niet meteen te vrezen dat ook zij de exploitatie van hun webshop vanuit hun woning dienen te staken. De exploitatie van een webwinkel die uitsluitend producten via de post verstuurt, geen klanten aan huis ontvangt en waarvan aan de uitstraling van het huis niet blijkt dat er sprake is van een (web)winkel is namelijk doorgaans toegestaan. Wellicht dat de uitspraak wel onzekerheid brengt voor webwinkeliers die beperkte mogelijkheden voor het afhalen van producten bieden. Ook zij hoeven echter niet direct te vrezen. Gemeenten hebben immers van het bestaan van veel webwinkels vanuit huis geen weet. Bovendien wordt door een gemeente doorgaans alleen bij overlast tegen de exploitatie van een webshop opgetreden.

Heeft u vragen?

Roept de bovenstaande informatie vragen bij u op of heeft u andere vragen? U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons via info@bernhaege.nl. Ook bent u welkom op onze kantoren in Veghel en Oss. Voor Veghel, bel naar +31 413 35 22 11) en voor Oss kunt u het volgende telefoonnummer bellen:  +31 412 76 02 27. Onze advocaten ondernemingsrecht staan u graag te woord.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.