zieke werknemer ligt tijdens op de bank zich zorgen te maken over ontslag tijdens ziekte

Denkt u dat als u ziek bent u niet kunt worden ontslagen? Of denkt u als werkgever dat ontslag van een zieke medewerker niet mogelijk is? Mag je als zieke medewerker wel meewerken aan een beëindiging van je arbeidsovereenkomst? Lees in deze blog meer over hoe dit allemaal werkt, want over ziekte en ontslag bestaan veel misverstanden.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Als zieke werknemer kan je ook tijdens ziekte worden ontslagen. Bijvoorbeeld op staande voet, als je werkgever erachter komt dat je fraude hebt gepleegd. Ontslag tijdens ziekte is dus wel degelijk mogelijk, alleen mag je niet worden ontslagen vanwege het feit dat je ziek bent.

Ontslag omdat een werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Veel werkgevers willen een werknemer op staande voet ontslaan, omdat ze de regels bij ziekte niet naleven. Door rechters wordt dan geoordeeld, dat een werkgever in ieder geval altijd eerst over moet gaan tot het opschorten en stopzetten van het loon. Maar zelfs indien een werkgever hiertoe is overgegaan, dan is een ontslag op staande voet pas geoorloofd als er sprake is van bijkomende omstandigheden. Deze bijkomende omstandigheden kunnen helaas niet in algemene woorden worden samengevat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer langdurig totaal onbereikbaar blijft voor de werkgever. Als het ontslag op staande voet bij de rechter in stand blijft, kan de rechter de werknemer nog wel een transitievergoeding toekennen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u de rechter vragen een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te ontbinden. Bijvoorbeeld als een werknemer, ook na waarschuwingen, loonopschorting en een loonstop zijn verplichtingen niet nakomt. De arbeidsovereenkomst kan dan door de rechter worden ontbonden. De werkgever dient dan aan te tonen dat hij de werknemer schriftelijk heeft aangemaand om alle verplichtingen na te komen. Ook dient er een deskundigenoordeel bij het verzoek te worden gevoegd.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Sommige werkgevers proberen van een zieke werknemer af te komen door de werknemer een voorstel voor te leggen om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. U dient als zieke werknemer dan goed op te letten. Bij ziekte kunt u geen medewerking verlenen aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, want dan krijgt u geen uitkering. Pas na een volledige herstelmelding kunt u eventueel een VSO ondertekenen.

Wilt u meer weten?

Ontslag tijdens ziekte is dus zeker mogelijk, zolang de ziekte niet de reden is voor het ontslag. Verder kunnen we niet genoeg benadrukken dat u als zieke werknemer niet moet medewerken aan een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst! Wilt u meer informatie, wellicht over uw specifieke situatie? Neem telefonisch contact met ons op via kantoor Veghel (t. 0413 – 35 22 11) of kantoor Oss (t. 0412-76 02 27). Ook kunt u ons mailen op ons e-mailadres: info@bernhaege.nl. Wij helpen u graag verder!