IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Het tekeningen en modellenrecht biedt bescherming aan het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. In de wet is bepaald dat het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name “de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan”.

Vereisten om een tekening (2 dimensionaal) of model (3 dimensionaal) te kunnen beschermen zijn dat:

  • het nieuw is (indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld); en
  • een eigen karakter heeft (indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld).

Tekeningen en modellenrecht en Registratie

Om aanspraak te kunnen maken op de rechten aangaande het Tekeningen en modellenrecht, is (op één uitzondering na die hieronder wordt aangeduid) registratie daarvan verplicht. Net zoals bij merkregistraties het geval is, kan registratie van modellen allereerst nationaal, waarbij voor ons geldt dat de Benelux een territorium is. De officiële aanvragen worden ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Hierbij moet worden opgemerkt dat er bij de registratie van tekeningen- en modellen geen toetsing plaatsvindt of er wel wordt voldaan aan de vereisten. Dit gebeurt meestal pas als de nietigheid “als verweer” bij een aanspraak op inbreuk wordt ingeroepen.

Daarnaast is het voor tekeningen en modellen mogelijk via één registratie bij het Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM) in Spanje een geregistreerd model te verkrijgen voor alle landen van de EU. Ook hierbij wordt vooraf niet getoetst.

Naast deze twee geregistreerde tekeningen en modellen bestaat er ook nog het zogenoemde niet ingeschreven EU model: gedurende drie jaar kan dan pure namaak (vereiste dat bij een geregistreerd model niet geldt en in dit geval ook bewezen zal moeten worden) van het model worden tegengegaan.

Specialist Tekeningen en modellenrecht

Onze specialist Tekeningen en modellenrecht en Intellectuele Eigendom is naast advocaat ook zogenoemd BMM erkend merken- en modellen gemachtigde: zij heeft de beroepsopleiding van de Beroepsvereniging voor merken- en modellenrecht (BMM) in 2006 behaald en ook ruim de 3 jaar vereiste ervaring. Inmiddels neemt zij zelf ook de mondelinge examens van nieuwe kandidaten af. Dit betekent dat u met betrekking tot modellen ook al tijdens het registratieproces bij ons terecht kunt voor advies en bijstand. Voor de daadwerkelijke registratie schakelen wij echter wel een extern registratiebureau in waar wij al jaren mee samenwerken. Maar dat komt de modelregistratie alleen maar ten goede: voor dezelfde prijs kijken twee specialisten mee. Wij blijven te allen tijde op de hoogte en bij vragen kun u ook altijd gewoon met ons contact blijven opnemen.

De kosten van modelregistratie zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal afbeeldingen en of er sprake is van een enkelvoudig of meervoudig depot, maar bedragen voor de Benelux in ieder geval vanaf € 650,= en voor de EU vanaf € 950,- excl. BTW. Deze bedragen zijn inclusief de werkzaamheden voor het opstellen en indienen van de modelaanvragen en de taksen die de Bureaus voor 5 jaar registratie in rekening brengen. Kosten voor het vervaardigen van afbeeldingen, advies en bijstand bij af te sluiten contracten en het aanpakken van of verweren op inbreuk vallen daar uitdrukkelijk niet onder.

Neem direct contact met ons op voor meer informatie over Tekeningen en modellenrecht.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Auteursrecht

Het absolute eigendomsrecht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst op zijn werk.

Merkenrecht

Het geheel van regels dat betrekking heeft op de vestiging, bescherming en het uitdoven van merken.

Handelsnaamrecht

Het gedeelte uit de Handelsnaamwet dat regels geeft met betrekking tot handelsnamen om verwarring en misleiding te voorkomen.