IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Zogenoemde “ongeoorloofde mededinging” omvat alle handelingen die strekken tot het bevorderen en vergroten van afzet en winst door een onderneming die in het “normale handelsverkeer” ontoelaatbaar moet worden geacht. Onder ongeoorloofde mededinging in de ruime zin van het woord, valt dan ook inbreuk op rechten van Intellectuele Eigendom. Hieronder vallen in ieder geval:

Maar het komt nog wel eens voor dat de handelingen geen inbreuk maken op de genoemde rechten van Intellectuele eigendom. Er kan dan toch sprake zijn van “parasiteren” dat ongeoorloofd is: aanhaken, aanleunen, profiteren of nabootsen.

Het profiteren van producten, inspanningen, kennis of inzicht van een ander – zonder dat dit dus in strijd is met een recht van Intellectuele eigendom – is op zichzelf niet onrechtmatig. Ook niet als het “parasiteren” wel nadeel aan een ander toebrengt. Alleen het scheppen van verwarring is namelijk niet onrechtmatig. Pas als het scheppen van verwarring “nodeloos” gebeurt, dan is er sprake van onrechtmatig handelen wegens “ongeoorloofde mededinging”.

Slaafse Nabootsing in de praktijk

De meest voorkomende vorm van de genoemde ongeoorloofde mededinging bestaat uit de navolging van (het uiterlijk van) producten. Dit wordt ook wel slaafse nabootsing genoemd. Ook indien de auteursrechten en modelrechten zijn verlopen, er geen modelrechten zijn aangevraagd of er op die rechten geen inbreuk wordt gemaakt, zou het kunnen zijn dat er toch nog sprake is van slaafse nabootsing en dus onrechtmatig handelen. Dit rechtsgebied is gevormd door een aantal gerechtelijke uitspraken.

Daarin is bepaald dat het niet verboden is “om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht op kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel ten gevolge van dat gebruikmaken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan. Het nabootsen is alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.”

Daarbij moet degene die de bescherming inroept dus wel bewijzen dat de nabootsende concurrent die andere weg had kunnen inslaan. Daarnaast is het van belang dat het object van de eiser zogenoemd “onderscheidend vermogen” bezit. Het product moet zich uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheiden of een eigen plaats in de markt hebben.

Zo kan het voorkomen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom, maar dat de verhandeling van een product toch wordt verboden wegens slaafse nabootsing.

Juridische hulp bij Slaafse Nabootsing

Indien wij voor een van onze relaties een partij moeten aanspreken op inbreuk met betrekking tot producten, wordt er ook altijd gekeken of het leerstuk van de slaafse nabootsing moet worden meegenomen of niet. Maar ook als u hierop wordt aangesproken, kunnen wij u daarover informeren en daarbij assisteren.

Want ook al is slaafse nabootsing officieel niet te kwalificeren als een intellectueel eigendomsrecht, het is zeer aanverwant en ook op dit gebied beschikken wij over ruime ervaring. Zowel in de fase waarin een regeling wordt onderhandeld als bij procedures waarin slaafse nabootsing aan bod komt. Heeft u vragen over slaafse nabootsing of over IE zaken, neem dan contact met ons op.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Auteursrecht

Het absolute eigendomsrecht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst op zijn werk.

Merkenrecht

Het geheel van regels dat betrekking heeft op de vestiging, bescherming en het uitdoven van merken.

Handelsnaamrecht

Het gedeelte uit de Handelsnaamwet dat regels geeft met betrekking tot handelsnamen om verwarring en misleiding te voorkomen.