IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Voor al uw vragen op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht (IE) bent u bij ons aan het juiste adres. Als ondernemer bent u erop gefocust dat uw bedrijf en producten tot het maximaal mogelijke beschermd zijn.

Het intellectueel eigendomsrecht beschermt uw rechten en hieronder worden de navolgende rechten verstaan:

  • Topografierecht
  • Kwekersrecht
  • Naburige rechten
  • Databankenrecht

Het auteursrecht ontstaat automatisch door het maken van een werk en eindigt 70 jaar na het overlijden van de maker. Het auteursrecht beschermt iedere waarneembare vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Het werk moet wel een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijke stempel van de maker dragen. Indien een werk auteursrechtelijk is beschermd, kan een derde een werk niet zonder toestemming van de auteur verveelvoudigen of openbaar maken. Als iemand dat wel doet, kan de inschakeling van een advocaat zeer effectief zijn om deze onrechtmatige handelwijze te stoppen en aanspraak te maken op een (schade)vergoeding.

Het handelsnaamrecht houdt verband met de rechten die een onderneming opbouwt met de naam waarmee zij deelneemt in het rechtsverkeer. Niet zelden wordt hierop inbreuk gemaakt door een concurrent die bewust onder dezelfde naam of een naam die in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van de onderneming zijn bedrijf gaat exploiteren. Ook dit recht ontstaat automatisch door het gebruik als handelsnaam.

Merkregistratie.

Met uw merk onderscheid u uw producten en diensten op de markt door er een unieke identiteit aan te geven. Om uw merk ook definitief de status met een eigen identiteit te geven en voor merkbescherming in aanmerking te komen, kunt u uw merk(en) inschrijven bij het merkenregister. Niet alleen uw woordmerk (merknaam), maar ook uw beeldmerk of een combinatie daarvan is te registeren. Hierin bestaan drie opties. De eerste mogelijkheid is om een nationaal merkdepot te doen. Voor ons geldt daarbij dat dit voor de Benelux gebeurt bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Hiermee is uw merk en/of teken geregistreerd dan voor Nederland, België en Luxemburg (Benelux). Als u met uw merk actief bent buiten de Benelux dan kunt u natuurlijk afzonderlijke nationale merkdepots verrichten in verschillende landen, maar is de tweede mogelijkheid voor u interessant: via één registratie bij de Office for the Harmonization of the Internal Market in Spanje kunt u de bescherming van uw merken verkrijgen voor alle landen van de EU in één keer. De derde en tevens laatste optie is interessant als uw organisatie bijvoorbeeld mondiaal opereert, maar ook als u bepaalde landen wilt aanwijzen (ook buiten Europa). Met een basisregistratie (dat kan een Benelux maar ook EU merk zijn) kunt u uw merk registreren via het World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève in verschillende landen die u daarvoor aanwijst.

Het vastleggen van een uitvinding gebeurt door middel van een octrooi (veelal aangeduid door de Engelse term patent). Hierdoor beschermt u uw uitvinding tegen onrechtmatig namaken, in- en/of verkopen, verhuren en verhandelen. Ook het gebruik, het invoeren en het op voorraad hebben is dan niet toegestaan. Als u wel kiest dit toe te staan, dan is het toestemming geven te regelen via een licentie waarvoor meestal royalties worden afgedragen.

Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het uitzoeken van de mogelijkheden om de zogenaamde “voortbrengselen van de geest”, uw geest, vast te leggen, om zo juridische problemen te voorkomen. Met betrekking tot merkregistraties kunnen wij u zelf bijstaan. Met betrekking tot octrooien kunnen wij u uiteraard in contact brengen met een van onze contacten.

Inbreuk intellectueel eigendomsrecht.

Natuurlijk biedt de registratie van merken en eventueel octrooien geen garantie dat andere marktpartijen en concurrenten geen inbreuk kunnen maken op uw merken en uitvindingen. In het geval dat dit wel gebeurd, kunt u hier tegen optreden. U heeft immers het exclusieve recht op uw merken en uitvindingen. Denkt u dat een concurrerend partij inbreuk maakt op een aan u toekomend recht dan kunnen wij u daarin helpen bepalen of er inbreuk wordt gemaakt en zo ja op welke rechten. En wat u daar dan tegen kunt ondernemen. Als blijkt dat daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt, dan kunnen wij voor u de procedures opstarten om de inbreuk te voorkomen of te stoppen. Wij hebben immers ruime ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures in zaken waarin het intellectuele eigendomsrecht van cliënten werden geschonden.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u wordt beschuldigd van inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van een derde. In dit geval zullen wij ook onderzoeken of de beschuldiging terecht is of niet en kunnen wij uiteraard verweer voor u voeren tegen de beschuldiging eventueel in een procedure.

Specialist intellectueel eigendomsrecht.

Onze specialist intellectueel eigendomsrecht is naast advocaat en lid van de Beroepsvereniging voor merken- en modellenrecht (BMM) ook zogenoemd BMM® erkend merkengemachtigde. Zo kan zij u met betrekking tot merken gedurende het gehele traject bijstaan: van het registratieproces, via eventueel af te sluiten contracten tot bijstand bij eventuele inbreuk. Verder garanderen wij u hiermee dat u bij ons de kwaliteit krijgt die u van een specialist op merkenrecht specifiek en intellectueel eigendom in het bijzonder mag verwachten.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

IE advocaat

mr. Muriel van den Hazenkamp

  • profielfoto muriel van den hazenkamp
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Auteursrecht

Het absolute eigendomsrecht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst op zijn werk.

Merkenrecht

Het geheel van regels dat betrekking heeft op de vestiging, bescherming en het uitdoven van merken.

Handelsnaamrecht

Het gedeelte uit de Handelsnaamwet dat regels geeft met betrekking tot handelsnamen om verwarring en misleiding te voorkomen.