Indexering alimentatie - geld - Bernhaege Advocaten

Op onze website publiceerden wij al eerder artikelen over partneralimentatie en kinderalimentatie. Zie: Nieuwe regels berekenen kinderalimentatie, Belangrijke wijzigingen kinderalimentatie en Een nieuwe relatie, einde partneralimentatie. Zo kwamen onderwerpen als draagkracht en behoefte, het berekenen van kinderalimentatie en de plicht tot het betalen van partneralimentatie aan de orde.

In dit artikel wordt ingegaan op een jaarlijks terugkomend verschijnsel. Namelijk de wettelijke indexering alimentatie voor ex-partners en kinderen. Het doorvoeren van deze indexering wordt echter nog wel eens vergeten. Hieronder zal dan ook worden ingegaan op de vraag wat de wettelijke indexering inhoudt. Maar ook wanneer deze van toepassing is. Bovendien zal worden ingegaan op het belang van het tijdig op de hoogte stellen van uw ex-partner van deze indexering. Dit zodat u niet alsnog achter het net vist!

Percentage indexering alimentatie voor 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt ieder jaar het percentage vast waarmee het alimentatiebedrag per 1 januari van het daaropvolgende jaar van rechtswege wordt aangepast. De gedachte achter deze aanpassing is dat de kosten van het levensonderhoud ieder jaar stijgen en de lonen in de meeste gevallen mee zullen stijgen. Door de indexering van de onderhoudsbijdrage zal een eenmaal vastgesteld alimentatiebedrag ondanks een wijziging in de hoogte van het loon van de alimentatieplichtige blijven voldoen aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Het percentage is dan ook gebaseerd op het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks berekend. Dit doen zij op basis van de salarisontwikkeling in het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren. Voor het jaar 2015 gold een indexeringspercentage van 0,8%. Per 1 januari 2016 is echter een hoger indexeringspercentage van 1,3% van toepassing.

Uitsluiting van de wettelijke indexering

Zoals op iedere regel bestaan ook op de wettelijke indexering van de partneralimentatie en kinderalimentatie uitzonderingen. Zo kan de wettelijke indexering door u en de alimentatieplichtige bij overeenkomst zijn uitgesloten. Ook kan de rechter bij rechterlijke uitspraak in deze uitsluiting hebben voorzien. Een reden voor deze uitsluiting kan zijn dat de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meestijgt met het loon- en prijspeil terwijl dat juist hetgeen is waar bij het wettelijke indexeringspercentage vanuit wordt gegaan. Ook zou de wettelijke indexering voor een bepaalde periode buiten toepassing kunnen worden verklaard en dus tijdelijk worden uitgesloten.

Van rechtswege indexering?

Indien geen afwijkende afspraken zijn vastgelegd, vindt de jaarlijkse indexering van de partner- en kinderalimentatie van rechtswege (automatisch) plaats. Op deze manier wordt voorkomen dat de alimentatiegerechtigde ieder jaar om aanpassing van het bedrag zou moeten vragen in verband met de geldontwaarding terwijl er ook geen ruimte is voor discussie over de hoogte van de aanpassing. Daar heb ik dan geen omkijken meer naar, zult u denken.

Toch is dat niet helemaal het geval. De alimentatieplichtige zal in de meeste gevallen immers niet staan te springen om de verhoging van 1,3% over het jaar 2016 door te voeren. De verhogingen werken daarnaast cumulatief waardoor het alimentatiebedrag jaarlijks zal oplopen. Het kan dan ook voorkomen dat de alimentatieplichtige al jaren de wettelijke indexering van het alimentatiebedrag niet heeft doorgevoerd. In dit kader is het van belang dat u rekening houdt met de verjaringstermijn van vijf jaar die geldt voor zowel de verschuldigde alimentatie als voor de verhoging als gevolg van de indexering. Deze verjaringstermijn kan worden gestuit wanneer u bijvoorbeeld aan de alimentatieplichtige schriftelijk heeft verzocht om tot betaling over te gaan. In dat geval begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.

Zorg er dus voor dat u tijdig aanspraak maakt op de indexering van het alimentatiebedrag!

Wat kan Bernhaege Advocaten voor mij betekenen?

Wij berekenen graag opnieuw voor u de hoogte van de partneralimentatie en/of kinderalimentatie als gevolg van de wettelijke indexering. Ook als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Daarnaast kunnen wij in het geval dat sprake is van gewijzigde omstandigheden tevens het gerechtelijke traject verzorgen om de nieuw verschuldigde partneralimentatie en kinderalimentatie vast te laten stellen. Dat geldt ook indien u juist de alimentatieplichtige bent en u een wijzigingsverzoek wilt indienen. Dit kan ook in het geval u de indexering geheel of gedeeltelijk wenst uit te sluiten. Natuurlijk kunnen wij u tevens van dienst zijn bij het aanspraak maken op partner- en kinderalimentatie (inclusief de indexering) of het voorkomen van het verjaren van de aanspraken. Of u nu de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde bent, wij zijn u graag van dienst.

Voor meer informatie over het berekenen van partner- en/of kinderalimentatie of voor informatie over een ander deelonderwerp van het echtscheidingsrecht, mail vrijblijvend naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.