Het recht is een spel van nuances. Relativerende woorden als tenzij, mitsdien, voor zover en voorwaardelijk sieren het wetboek. Hoe anders is het met verjaring. Niets relativering. Verjaringstermijn vordering niet scherp op het netvlies? Zaak verjaard? Einde verhaal. Lees direct verder of vraag het onze incasso advocaat.

Als schuldeiser is het dus noodzakelijk de verjaringstermijnen in de gaten te houden en op tijd een vordering te innen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verjaringstermijnen en een tip om verjaring van een vordering te voorkomen.

Verjaringstermijnen: 20 en 5 jaar.

Voor de bepaling van de verjaringstermijn is het noodzakelijk na te gaan om welk soort vordering het gaat. De hoofdregel is dat een vordering verjaart na een verloop van 20 jaar. De wetgever heeft deze termijn verkort tot 5 jaar als het gaat om vorderingen die uit nakoming van een overeenkomst voortvloeien (zoals huurtermijnen, een lening of een geldvordering op basis van een overeenkomst van opdracht). Verder kent de wet tal van andere specifieke verjaringstermijnen, bijvoorbeeld in het ontslagrecht.

Aanvang verjaringstermijn vordering.

De verjaringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat nakoming gevorderd kan worden. Hanteert u voor uw facturen bijvoorbeeld een betalingstermijn van 14 dagen, dan begint de verjaringstermijn te lopen op de 15e dag. Doet u niets en verloopt de verjaringstermijn, dan staat u met lege handen. Er bestaat echter een mogelijkheid om een verjaringstermijn te onderbreken. Dit heet ‘stuiten’ van de verjaring.

Verjaring van een vordering voorkomen.

Het is niet ingewikkeld om de verjaring te voorkomen door deze te stuiten. Het enige dat u moet doen is de schuldenaar schriftelijk te laten weten dat u nog steeds nakoming van de vordering verlangt. Stuur bijvoorbeeld aangetekend een aanmaning, laat door een gerechtsdeurwaarder een stuitingsexploot uitbrengen of laat een dagvaarding betekenen.

Speciale verjaringstermijn bij verkoop.

Voor koopovereenkomsten gelden speciale verjaringsregels. De koper heeft de plicht om het gekochte te onderzoeken en – indien hij gebreken ontdekt – te klagen bij de verkoper. De koper moet het gebrek binnen ‘bekwame tijd’ na ontdekking bij de verkoper melden. Wettelijk gezien heeft de koper vervolgens recht op herstel of schadevergoeding. Deze vorderingen verjaren 2 jaar nadat verkoper de klacht van de koper ontving.

Ook voor de verkoper geldt een verjaringstermijn van 2 jaar (bijvoorbeeld voor de vordering tot betaling van de koopprijs). Deze termijn begint, anders dan bij de koper, te lopen op het moment dat de verkoper nakoming kan afdwingen.

Wilt u ook voorkomen dat u opeens met lege handen komt te staan? Plan een gesprek met onze incasso advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.