Het leggen van een conservatoir beslag gaat in Nederland relatief eenvoudig. Maar wat als u geconfronteerd wordt met een schuldeiser dankzij wie beslag is gelegd op uw bezittingen? Dan zult u maar één ding willen weten en dat is hoe u er zo snel mogelijk vanaf komt. Lees direct verder over opheffen beslag door beslaglegger of vraag het onze incasso advocaat.

Het leggen van beslag.

Een conservatoir beslag kan grote gevolgen voor u hebben. De voorzieningenrechter toetst de door de schuldeiser in zijn verzoekschrift genoemde vordering slechts summier. Hierna kan een eventueel verlof tot het leggen van een conservatoir beslag worden toegewezen.

Vervolgens zal een gerechtelijke procedure dienen plaats te vinden om de vordering in rechte vast te stellen. Na een toewijzing van de vordering door de rechter wordt het beslag executoriaal. Deze procedure kan echter lange tijd duren terwijl het beslag ondertussen gewoon van kracht zal blijven.

Een beslag op uw bankrekeningen zou daardoor voor liquiditeitsproblemen kunnen zorgen. Het kan zelfs zo ver gaan dat het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt doordat schuldeisers met de aanvraag van een faillissement dreigen.

Opheffen beslag door beslaglegger.

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om het conservatoire beslag te laten opheffen. Een vordering tot opheffing van het beslag kan bijvoorbeeld aanhangig worden gemaakt in de gerechtelijke procedure waarin de vordering in rechte dient te worden vastgesteld.

Een optie die echter sneller zorgt voor duidelijkheid/opheffing is het kort geding. Hieronder volgt een video waarin we uitleggen wat een kort geding inhoudt. De voorzieningenrechter die het beslagverlof verleende is namelijk ook bevoegd om over de opheffing daarvan een uitspraak te doen.

Ook komt het voor dat partijen onderling een regeling treffen. In het kader hiervan wordt dan afgesproken dat het beslag zal worden opgeheven door de beslaglegger.

Kort geding.

De wet noemt vier gronden die onder meer aanleiding kunnen zijn voor opheffing van het beslag. Deze gronden zijn:

  • Vormfouten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wettelijke vereisten van een beslagexploot niet zijn nageleefd.
  • Als summierlijk blijkt dat het om een ondeugdelijke vordering gaat. Opheffing op deze grond zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden als blijkt dat de vordering is verjaard.
  • Onnodigheid van het beslag. Dit kan het geval zijn als u voldoende verhaal biedt om de vordering te kunnen voldoen mocht deze in rechte worden vastgesteld en er bovendien geen vrees voor verduistering aanwezig is.
  • Er is voldoende zekerheid gesteld voor een geldvordering.

Het conservatoire beslag zal dus door de voorzieningenrechter kunnen worden opgeheven in het geval dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit betekent dat het in de eerste plaats bij u ligt om aan te tonen dat de vordering die de beslaglegger op u stelt te hebben ondeugdelijk is of dat het beslag zelfs onnodig was.

In dat kader vindt vaak een belangenafweging plaats. Daarnaast zal een opheffing plaatsvinden wanneer u voldoende vervangende zekerheid heeft gesteld voor de gepretendeerde vordering van de beslaglegger.

Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een bankgarantie maar ook hypotheek- en pandrechten kunnen onder bepaalde omstandigheden volstaan.

Kort geding opstarten? Wij zijn u graag van dienst.

Het blijkt al dat het opheffen beslag door beslaglegger een stuk minder gemakkelijk gaat dan het mogen leggen daarvan. Wanneer u wilt dat de beslaglegger op korte termijn het beslag opheft, dan kan een kort geding uitkomst bieden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor opheffing van een beslag in uw persoonlijke situatie? U kunt vrijblijvend contact opnemen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.