U bent het zat. Ondanks alle tijd en energie die u heeft gestoken in het aanmanen en sommeren van uw debiteur blijft deze weigerachtig om aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om als schuldeiser het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Het faillissement zal voor deze schuldenaar verstrekkende gevolgen hebben.

De faillissementsaanvraag als incassomiddel zal hierdoor werken als een effectief drukmiddel. Het dwingt de debiteur om alsnog tot betaling van de openstaande vordering(en) over te gaan. Of het beweegt hem of haar een betalingsregeling met u te treffen. Lees direct verder of vraag het onze incasso advocaat.

Dit geldt natuurlijk eens te meer indien bij de debiteur slechts sprake is van betalingsonwil waardoor hij zijn schulden onbetaald laat.

Voorwaarden faillietverklaring.

Het faillissement van de debiteur zal door de rechter worden uitgesproken indien aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dient de schuldenaar in de toestand te verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen. Als aanvrager van het faillissement is het dan voldoende als u feiten en omstandigheden kunt aandragen waaruit “summierlijk” blijkt dat uw schuldenaar zijn schulden niet betaalt. In de tweede plaats dient sprake te zijn van een zogenoemde “pluraliteit van schuldeisers”. Dit betekent dat er minimaal twee schuldeisers moeten zijn die ieder afzonderlijk een vordering op de debiteur hebben.

Hierbij geldt dat in ieder geval één van de twee vorderingen opeisbaar moet zijn. Daarnaast moet de vordering die u op uw schuldenaar heeft vaststaan en niet (terecht) worden betwist. Aan de zogenaamde steunvordering(en) naast uw vordering worden daarentegen geen hoge eisen gesteld. Ook de omstandigheid dat de steunvordering (nog) niet opeisbaar is, een andere schuldeiser de aanvraag van het faillissement niet wenselijk vindt of zelfs nog niet eens op betaling heeft aangedrongen, kan niet aan de kwalificatie als steunvordering in de weg staan en weerhoudt de rechter er niet van het faillissement van uw debiteur uit te spreken.

Verloop van de faillissementsaanvraag.

De faillissementsaanvraag wordt door middel van een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat nodig, want dit kunt u niet zelf doen. Alleen een advocaat is hiervoor bevoegd. Dit in tegenstelling tot bij de aanvraag van het eigen faillissement waar we reeds eerder een artikel over hebben gepubliceerd op onze website. Na de indiening van het verzoek zal de rechtbank op korte termijn de dag en het tijdstip bekend maken waarop uw faillissementsaanvraag ter zitting zal worden behandeld. Ook de schuldenaar krijgt een oproep om op deze zitting te verschijnen.

Bent u vóór de zitting nog in onderhandeling met de debiteur over de betaling van de schuld? En heeft u meer tijd nodig om afspraken te maken en vast te stellen of daadwerkelijk tot betaling wordt overgegaan? Dan kunt u de inhoudelijke behandeling van de faillissementsaanvraag uitstellen over een periode van maximaal acht weken. Bovendien kan de advocaat het verzoek tot faillietverklaring ook nog mondeling ter zitting intrekken. Op deze manier heeft u tot het laatste moment een krachtig drukmiddel achter de hand.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel.

De faillissementsaanvraag als incassomiddel kan als effectief incassomiddel werken doordat de schuldenaar zal schrikken van de aanvraag. Vervolgens zal hij zijn faillissement willen voorkomen door alsnog de openstaande vordering(en) te betalen. Wat echter ook mogelijk is, is om vóór de daadwerkelijke indiening van de faillissementsaanvraag eerst een concept daarvan aan de schuldenaar te versturen. Daarbij moet u een brief toevoegen waarin deze een laatste mogelijkheid wordt geboden om alsnog tot betaling over te gaan alvorens u faillissementsaanvraag als incassomiddel daadwerkelijk gaat uitvoeren. Mocht dit allemaal onverhoopt niet werken en de schuldenaar wordt uiteindelijk failliet verklaard dan kunt u uw vordering met bewijsstukken indienen bij de curator.

Helaas is de kans dat uw vordering dan volledig wordt voldaan klein. Dan heeft de faillissementsaanvraag als incassomiddel niet gewerkt. Eventuele afgedragen BTW over uw vordering kan in een faillissementssituatie wel teruggevorderd worden. De kosten die samenhangen met de faillissementsaanvraag, zoals het griffierecht en de kosten van de advocaat, kunt u (voor een deel) indienen in het faillissement. Deze kosten zullen dan worden aangemerkt als een preferente vordering.

Pas op met deelbetalingen.

In het kader van de faillissementsaanvraag als incassomiddel zult u wellicht eerder bereid zijn om met uw schuldenaar een betalingsregeling te treffen en als gevolg daarvan beslissen om de inhoudelijke behandeling van de zaak aan te houden. Wanneer de schuldenaar vervolgens slechts gedeeltelijk nakomt, zult u de faillissementsaanvraag door willen zetten. Begrijpelijk, maar hier dient u wel mee op te passen.

Wanneer uw schuldenaar daadwerkelijk failliet wordt verklaard dan bestaat de kans dat de curator de door u ontvangen betaling kan terugvorderen indien u ten tijde van de betreffende betaling bekend was met de faillissementsaanvraag. Deze wetenschap kan natuurlijk gemakkelijk door de curator worden aangetoond nu u als aanvrager van het faillissement ook de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Intrekking van de faillissementsaanvraag is na een substantiële betaling dan ook aan te raden.

Advocaat Faillissementsrecht.

Uit het bovenstaande blijkt dat de faillissementsaanvraag als incassomiddel als een effectief middel kan worden ingezet om uw openstaande openstaande vordering te incasseren. Er zitten echter wel een aantal haken en ogen aan deze procedure. Een advocaat gespecialiseerd in het faillissementsrecht kan u hier goed over adviseren. Daarnaast kan deze u helpen bij het treffen van een betalingsregeling met uw schuldenaar of bij een faillissement aanvragen. Tenslotte kan een advocaat u inzicht geven in de (financiële) gevolgen van het faillissement.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.