man in pak stopt zijn kantoorspullen in een doos

Uw werkgever dient in bepaalde situaties toestemming te vragen aan het UWV om u te ontslaan. Krijgt hij of zij daarvoor toestemming van het UWV, maar bent u het niet eens met het ontslag? Het UWV informeert u hier niet over, maar u kunt een onterecht ontslag ook aanvechten via de Kantonrechter.

Ontslagen met toestemming UWV

In een aantal gevallen dient uw werkgever bij het UWV toestemming te vragen als uw werkgever u wil ontslaan. Bijvoorbeeld als u twee jaar of langer ziek bent. Ook is dit het geval bij ontslag vanwege een bedrijfseconomische reden. Hieronder vallen bepaalde gevallen zoals:

  • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf
  • werkvermindering
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
  • een bedrijfsverhuizing
  • vervallen van een loonkostensubsidie

Procedure bij het UWV

Uw werkgever dient een ontslagaanvraag in bij het UWV. Hiervan ontvangt u een afschrift. U krijgt dan een termijn om schriftelijk verweer te voeren. Soms volgt er dan nog een tweede schriftelijke ronde, waarna het UWV uw werkgever (al dan niet) toestemming voor het ontslag geeft.

Het UWV geeft toestemming voor uw ontslag

Als het UWV toestemming geeft voor het ontslag, dan mag uw werkgever, rekening houdend met de opzegtermijn, uw arbeidsovereenkomst opzeggen. U ontvangt dan een brief van uw werkgever.

Onterecht ontslag aanvechten

Als het UWV toestemming voor ontslag heeft gegeven, en uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, dan heeft u nog de mogelijkheidom uw ontslag aan te vechten via de Kantonrechter. Let op: het UWV informeert u meestal niet over deze mogelijkheid! U dient dan binnen 2 maanden, maar het liefst zo snel mogelijk, een verzoekschrift in te dienen bij de Kantonrechter. Krijgt u gelijk en krijgt u ook ontslag via de kantonrechter? Dan kan de rechter besluiten om uw arbeidscontract te herstellen of u een schadevergoeding toe te kennen. Krijgt u geen gelijk? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

Wees alert: na 2 maanden is uw ontslag definitief!

Als u het dus niet eens bent met het ontslag, heeft u zeker nog mogelijkheden om dit aan te vechten. Laat u goed informeren als het UWV uw werkgever toestemming heeft gegeven om u te ontslaan. Vaak zijn er mogelijkheden om uw arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter te laten herstellen of om een schadevergoeding te vragen. Houd u de termijn van 2 maanden goed in de gaten, want na deze termijn is het ontslag definitief. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naar info@bernhaege.nl. Heeft u liever telefonisch contact? Bel naar onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Wij helpen u graag verder!