Werkgever geen mededelingsplicht over verplichte transitievergoeding - Bernhaege Advocaten

Mededelingsplicht voor vermelden verplichte transitievergoeding?

De Kantonrechter Utrecht heeft op 14 december 2015 uitspraak gedaan, over de vraag of een werkgever bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (VSO) verplicht is de werknemer erop te wijzen, dat de werkgever bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot betaling van een transitievergoeding is verplicht. Het blijkt dat er geen mededelingsplicht werkgever transitievergoeding is.

Oordeel van de Kantonrechter Utrecht

De Kantonrechter oordeelde dat dit niet het geval is.
“De Wet Werk en Zekerheid is zeer recent in werking getreden. Daarin zijn ten behoeve van de werknemer door de wetgever bewust verschillende mededelingsplichten voor de werkgever geschapen. Geen daarvan ziet op een algemene spreekplicht voor de werkgever om bij de onderhandelingen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst te wijzen op de mogelijke aanspraak op een transitievergoeding. Bezien tegen die achtergrond valt niet makkelijk aan te nemen dat op de voet van artikel 7:611 BW een algemene mededelingsplicht ten aanzien van de transitievergoeding kan worden gebaseerd.

Iedere werknemer heeft immers thans 14 dagen dan wel 21 dagen bedenktijd en dat is voldoende tijd om als werknemer informatie in te winnen over de rechten en plichten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de financiële voorwaarden daarbij.”

Wilt u meer lezen over de uitspraak wat betreft geen mededelingsplicht over transitievergoeding, lees hier verder.

In de praktijk

In de praktijk komt het echter zelden voor dat de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd en dat er dan geen transitievergoeding door de werkgever wordt betaald. Dit gebeurt bijna alleen in situaties waarin een werknemer eigenlijk zelf de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de werkgever wil meewerken aan een WW-veilige beëindiging.