huis gezamenlijk eigendom ex-partners waarbij gebruiksvergoeding koopwoning betaald moet worden

Na een echtscheiding is het niet altijd zo dat beide ex-partners meteen een andere woonruimte kunnen betrekken. Soms moet daarom één van hen nog in de gezamenlijke woning wonen. Als de woning gemeenschappelijk eigendom is, is dan een gebruiksvergoeding koopwoning verschuldigd?

Wat is een gebruiksvergoeding?

Volgens de wet zijn gemeenschappelijke eigenaren van een woning zogenaamde deelgenoten. Uit de wetgeving en rechtspraak volgt dat een deelgenoot die de woning met uitsluiting van de andere deelgenoot gebruikt, verplicht kan worden om de deelgenoot die de woning niet gebruikt wat betreft dit gemiste gebruik en genot schadeloos te stellen. Deze schadeloosstelling kan plaatsvinden door het betalen van een gebruiksvergoeding voor deze woning. Deze vergoeding wordt toegekend met toepassing van de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

De gebruiksvergoeding van de woning ziet dus in feite op het gemis van het gebruik en genot van de helft van de woning, hetgeen wel aan de andere ex-partner toekomt.

Hoe hoog is een gebruiksvergoeding?

Hoe wordt de hoogte van zo’n gebruiksvergoeding nou vastgesteld? De rechtspraak hierover is erg divers. Er zijn verschillende manieren om een gebruiksvergoeding voor de koopwoning vast te stellen.

Recent bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat bij de gebruiksvergoeding van de woning na scheiding uitgegaan dient te worden van 0,5% over de geschatte overwaarde van de woning en dit gedeeld door twee. Het Hof vond dat uitgegaan kon worden van een percentage van 0,5% gelet op de huidige rentevergoedingen op spaarrekeningen.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage is bij een recente uitspraak uitgegaan van een percentage van 4%. Uitgangspunten hierbij waren de WOZ-waarde van de woning en het redelijkerwijs te behandelen rendement op het in de woning geïnvesteerde vermogen. Het hof sluit daarbij aan bij een uitgangspunt in het fiscale recht. Deze houdt in dat het rendement van particuliere beleggingen forfaitair dient te worden vastgesteld. Hierbij zijn voor onroerende zaken de WOZ-waarde bepalend. Het Hof achtte voor het berekenen van de gebruiksvergoeding van de koopwoning in deze specifieke zaak 4% redelijk.

Gebruiksvergoeding koopwoning ook bij samenlevers

Het maakt dus nogal wat uit bij welke rechter geprocedeerd wordt over de hoogte van een gebruiksvergoeding van een woning na scheiding. Deze gebruiksvergoeding is overigens ook verschuldigd in het geval partijen niet getrouwd zijn geweest. Bijvoorbeeld wanneer zij enkel samenwoonden en een woning gezamenlijk in eigendom hebben.

Graag meer informatie?

Steeds zal dus aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden bekeken welke gebruiksvergoeding redelijk is. Gelet op de steeds verder stijgende woningprijzen is het tegenwoordig gebruikelijk dat een dergelijke gebruiksvergoeding wordt gevraagd. Wilt u nader advies over wat in uw situatie passend is? Dan adviseren wij u hier uiteraard graag over. Bovendien denken we met u mee bij het vinden van een passende oplossing. U kunt vrijblijvend uw vragen naar ons e-mailen via info@bernhaege.nl. Ook telefonisch zijn wij bereikbaar. Bel voor onze vestiging in Veghel naar 0413 – 35 22 11. Onze vestiging in Oss is te bereiken op 0412-76 02 27. Ook bent u welkom om langs te komen. Het is voor ons een plezier om u verder te helpen.