Faillissementsrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

De Faillissementswet biedt schuldenaren in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een faillissement in een schuldsaneringstraject te laten omzetten door de rechtbank. Dit geldt voor zowel de schuldenaar die op eigen aangifte failliet is verklaard als de schuldenaar van wie het faillissement door een derde is aangevraagd. Lees op deze pagina meer over het faillissement omzetten in schuldsanering of neem contact op met onze faillissementsrecht advocaat.

Persoonlijk faillissement omzetten in WSNP.

Het belang om met een persoonlijk faillissement toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is overigens groot. Oftewel een faillissement omzetten in WSNP, want na het doorlopen van een schuldsaneringstraject kunnen schuldeisers namelijk geen aanspraak meer maken op betaling. Na het doorlopen van het faillissementstraject daarentegen kunnen schuldeisers juist wel betaling van hun vorderingen afdwingen.

Aan het kunnen toepassen van de schuldsaneringsregeling en aan het verzoek tot omzetting zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo kan de schuldsaneringsregeling pas worden toegepast indien redelijkerwijs te voorzien is dat u als natuurlijk persoon niet meer zal kunnen voortgaan met het betalen van uw schulden of indien u in de toestand verkeert dat u heeft opgehouden te betalen. Deze voorwaarde zal echter bij een omzettingsverzoek niet voor veel problemen zorgen aangezien uw persoonlijk faillissement dan al een feit is.

schuldsanering na faillissement.

Het omzettingsverzoek, van een faillissement omzetten in schuldsanering, dient u in te dienen door middel van een verzoekschrift waarop de bepalingen met betrekking tot de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing zijn. Als gevolg daarvan dient bij het verzoek een met redenen omklede verklaring te worden gevoegd. De betekenis en vooral ook het grote belang dat aan deze verklaring wordt gehecht, komen hieronder aan de orde.

Wat houdt de met redenen omklede verklaring in?

De schuldsaneringsregeling kan worden gezien als een laatste redmiddel om van uw schulden af te komen. De voorwaarden die gelden voor de toelating tot deze regeling hebben dan ook deels het doel om de schuldenaar te dwingen er alles aan te doen om tot buitengerechtelijke schuldregeling te komen met zijn gezamenlijke schuldeisers. In de met redenen omklede verklaring die bij het verzoekschrift dient te worden gevoegd, wordt dit als het ware verwoord.

In deze verklaring moet namelijk worden vermeld dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een minnelijke regeling met de schuldeisers te komen. Ook moet worden omschreven over welke aflossingsmogelijkheden de schuldenaar beschikt. In beginsel wordt de met redenen omklede verklaring afgegeven door het college van burgemeester en wethouders. Echter, het college kan deze bevoegdheid ook mandateren.

Betekenis van deze verklaring bij faillissement omzetten in schuldsanering.

Lange tijd was onduidelijk of een gefailleerde schuldenaar de verklaring ook bij het verzoek tot faillissement omzetten in schuldsanering moest voegen. Deze onduidelijkheid kwam doordat een schuldenaar die al failliet is verklaard niet meer in staat is om een buitengerechtelijke schuldregeling met zijn schuldeisers te beproeven.

De Hoge Raad heeft in reactie op drie zogenoemde prejudiciële vragen van het Hof Arnhem-Leeuwarden voor duidelijkheid gezorgd. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat ook een gefailleerde schuldenaar een met redenen omklede verklaring bij zijn omzettingsverzoek tot faillissement omzetten in schuldsanering moet voegen.

Ook dan geldt dus dat u met behulp van professionele schuldhulpverlening heeft geprobeerd om tot een minnelijke regeling met uw schuldeisers te komen. Een redelijke wetstoepassing brengt volgens de Hoge Raad echter wel mee dat een schriftelijke verklaring van de curator in het geval van een faillissement volstaat.

In die verklaring vermeldt de curator dat hij heeft onderzocht of u als gefailleerde uw schuldeisers een akkoord kan aanbieden. Daarnaast vermeldt hij dat er geen reële mogelijkheden bestaan om met uw schuldeisers tot een minnelijke schuldregeling te komen.

Gevolgen achterwege laten van de met redenen omklede verklaring.

Wat nu als deze verklaring ontbreekt bij uw verzoek om uw faillissement om te laten zetten in een schuldsanering? In dat geval kan de rechtbank u een termijn van hoogstens een maand gunnen. Binnen deze termijn moet u de met redenen omklede verklaring alsnog toevoegen aan uw omzettingsverzoek.

Indien u de verklaring niet binnen de gestelde termijn toevoegt dan wordt u als verzoeker niet-ontvankelijk verklaard. Hetzelfde gebeurt wanneer de rechtbank geen aanleiding heeft gezien u deze termijn te gunnen. Dit betekent dat uw omzettingsverzoek niet behandeld zal worden doordat niet is voldaan aan de formele vereisten. Het is dus zeer belangrijk dat u de met redenen omklede verklaring bij uw verzoek tot omzetting voegt!

Tot slot over faillissement en schuldsanering.

Is uw faillissement door een derde aangevraagd? Of bent u op eigen verzoek failliet verklaard en wilt u uw (ophanden zijnde) faillissement omzetten in schuldsanering? Onze faillissementsrecht advocaat adviseert u graag en kan samen met u kijken naar de mogelijkheden in uw specifieke geval. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.