expertise bernhaege

Verbintenissen- en contractenrecht

Verbintenissen- en contractenrecht

Voorkomen is beter dan genezen: met een contract is een afspraak daadwerkelijk een harde afspraak.

Vrijwel op dagelijkse basis sluit u bedrijfsmatig of privé een contract of gaat u een verbintenis aan. Dit doet u mondeling en schriftelijk. Voor het rechtsgeldig tot stand komen van veel verbintenissen is geen schriftelijk contract noodzakelijk en volstaat een mondelinge overeenkomst. Het probleem met mondeling gemaakte afspraken is echter dat deze moeilijker te bewijzen zijn. Want als het er op aan komt, is helaas tegenwoordig het gezegde “een man een man een woord een woord” niet meer van toepassing. Het is daarom raadzaam belangrijke of ingewikkelde afspraken op papier te zetten, zodat u op basis daarvan uw contractpartij kunt aanspreken als hij de gemaakte afspraken niet nakomt.

Een bijkomend voordeel van het schriftelijk vastleggen van afspraken is dat eventuele onduidelijkheden tussen partijen veelal worden opgehelderd tijdens het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst. Niet zelden leven partijen in de veronderstelling dat zij mondeling duidelijke afspraken hebben gemaakt. Als de gemaakte afspraken vervolgens aan het papier worden toevertrouwd, blijkt er in de communicatie toch iets mis te zijn gegaan. Voorkomen is beter dan genezen en het is in uw belang dat de gemaakte afspraken op voorhand bij beide partijen duidelijk zijn. Dit bewerkstelligt u door een schriftelijke vastlegging, waarbij een advocaat verbintenissen- en contractenrecht u bij uitstek van dienst kan zijn door een overeenkomst op te stellen of te controleren.

Contractenrecht specialist - Bernhaege Advocaten Veghel

De juridische consequenties van afspraken

Een specialist verbintenissen- en contractenrecht kan u ook preventief wijzen op de juridische consequenties van bepaalde te maken afspraken zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en die van uw contractpartij. Als er een conflict ontstaat met degene met wie u afspraken heeft gemaakt waarop het verbintenissen- en contractenrecht van toepassing is, staat u bovendien sterker met een document waarin exact staat beschreven wat de gemaakte afspraken zijn. Een contract legt de rechten en plichten van de contractpartijen vast en levert in een gerechtelijke procedure bovendien dwingendrechtelijk bewijs op. Een rechter is verplicht de inhoud van een overeenkomst als waar aan te nemen. Daardoor leveren in een contract vastgelegde afspraken een aanzienlijk bewijsvoordeel op voor degene die hierop in een procedure een beroep doet wanneer hij wordt geconfronteerd met een contractpartij die zijn verplichtingen niet nakomt. In het geval van een wanprestatie van uw contractpartij heeft u dus een sterkere zaak met een overeenkomst.

Als specialist verbintenissen- en contractenrecht worden wij ingeschakeld voor het opstellen of controleren van onder meer de navolgende documenten:

Dwaling, bedrog of misbruik

Als geen ander weten de advocaten van Bernhaege Advocaten, die gespecialiseerd zijn in het verbintenissen- en contractenrecht en ruime ervaring hebben met het voeren van gerechtelijke procedures, wat de gevolgen van gemaakte afspraken zijn. Dit maakt ons bij uitstek de in te schakelen juridische expert contractenrecht voor het opstellen of controleren van overeenkomsten en zo nodig voor het in rechte afdwingen van nakoming van gemaakte afspraken. Ook voor vragen over de rechtsgeldigheid van overeenkomsten kunt u bij ons terecht.

Bijvoorbeeld in het geval een overeenkomst onder dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen of in een situatie dat uw contractpartij niet tekeningsbevoegd is, behept met een geestelijke stoornis of anderszins handelingsonbevoegd of handelingsonbekwaam is. Verbintenisrechtelijke vraagstukken van algemene aard behoren ook tot onze expertise zoals:

  • Ontbinding
  • Opschorting
  • Verzuim
  • Boetebedingen
  • Verrekening
  • Schuld- en contractsoverneming

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van verbintenissen- en contractenrecht.


Publicaties over Verbintenissen- en contractenrecht

2103, 2018

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

By |maart 21st, 2018|Categories: Artikelen, Publicaties, Publicaties Verbintenissenrecht|0 Comments

Van het aangaan van een langdurige samenwerking tot de koop van een pak melk in de supermarkt; u sluit dagelijks meer overeenkomsten dan waar u zich bewust van bent. Maar wat als u akkoord gaat met een aanbod, terwijl dat niet uw bedoeling is? De meest spraakmakende vergissing in het licht van het sluiten van overeenkomsten is u wellicht bekend: de deelnemer aan de Postcode Loterij Miljoenenjacht die een bod van € 125.000,- voor zijn koffer accepteerde door middel van een druk op de rode knop.

Load More Posts