Zijn uw klanten merkentrouw en heeft uw merknaam veel waarde? Zorg voor een goede merkregistratie.

Merken die voldoende onderscheidend vermogen bezitten kunnen in de daarvoor bestemde register met een merkregistratie worden ingeschreven, waardoor merkrechten ontstaan. Daarbij zijn verschillende merken mogelijk: niet alleen uw woordmerk (puur de merknaam), maar ook uw beeldmerk of een combinatie van die twee en eventueel vormen en kleuren zijn te registeren. Als er in beginsel maar wordt voldaan aan het vereiste van onderscheidend vermogen en het merk niet “beschrijvend” is.

Merkregistratie kent drie varianten

Daarnaast zijn er drie verschillende wegen die naar merkregistratie leiden. De eerste mogelijkheid is om een nationaal merkdepot te doen. Voor ons geldt daarbij dat de Benelux als een territoir geldt en daarvoor moet een officiële aanvrage worden ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Als het merk door het registratieproces komt en er ook geen bezwaar door derden wordt gehonoreerd, is uw merk geregistreerd voor de gehele Benelux. Als u met uw merk ook actief bent buiten de Benelux, dan kunt u natuurlijk in verschillende voor u van belang zijnde landen afzonderlijke nationale merkdepots verrichten.

Maar wellicht is de tweede mogelijkheid voor u interessant als u in meerdere landen actief bent: via één registratie bij het Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM) in Spanje kunt u de bescherming van uw merken verkrijgen voor alle landen van de EU.

Bent u vooral ook actief buiten de EU of biedt de EU mogelijkheid wellicht te veel risico’s, dan kan de derde en tevens laatste optie interessant zijn. Met een basisregistratie (dat kan bestaan uit een Benelux of EU registratie) kunt u via een zogenoemde Internationale Registratie bepaalde landen aanwijzen en zo verkrijgt u dan een bundel van nationale merkregistraties. Die aanvragen verlopen dan via het World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève.

Advies merkengemachtigde bij Merkregistratie

Bij het opstellen en indienen van merkaanvragen bent u niet verplicht u te laten adviseren of bijstaan. Om ervoor te zorgen dat uw merkbescherming optimaal wordt ingestoken, is dat echter wel aan te bevelen. Een merkengemachtigde kan u adviseren over de vorm van het merk, de landen en de weg om daar merkbescherming te verkrijgen maar ook over de verplichte omschrijving van de waren en diensten waarvoor u de aanvraag doet. Daarnaast kan een merkengemachtigde ook eventuele risico’s van reeds bestaande merkrechten in kaart brengen en met u beoordelen.

Onze specialist intellectuele eigendom is naast advocaat ook zogenoemd BMM erkend merkengemachtigde: zij heeft de beroepsopleiding van de Beroepsvereniging voor merken- en modellenrecht (BMM) gevolgd en ook ruim de 3 jaar vereiste ervaring. Dit betekent dat u met betrekking tot merken ook al tijdens het registratieproces bij ons terecht kunt voor advies en bijstand. Voor de daadwerkelijke merkregistratie schakelen wij echter externe merkregistratiebureaus in waar wij al jaren mee samenwerken. Dit komt de merkregistratie alleen maar ten goede: voor dezelfde prijs kijken twee specialisten mee. Wij blijven te allen tijde op de hoogte en bij vragen kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Kosten van een Merkregistratie

Veel ondernemers schatten de kosten van merkregistratie overigens veel te hoog in. Een Benelux merk heeft u al vanaf € 600,- en een EU merk vanaf € 1.800,- exclusief BTW. De kosten van een Internationale Registratie zijn afhankelijk van de basisregistratie en de gewenste aan te wijzen landen. Deze bedragen zijn inclusief de werkzaamheden voor het opstellen en indienen van de merkaanvragen en de taksen die de Bureaus voor 10 jaar registratie in rekening brengen. Kosten voor onderzoeken vooraf, de behandeling van een eventuele weigering van het merk, een ingestelde of in te stellen oppositie (bezwaar tegen een merkaanvraag door een derde), advies en bijstand bij af te sluiten contracten en het aanpakken van of verweren op inbreuk vallen daar uitdrukkelijk niet onder.