expertise bernhaege

Merkenrecht

Identiteitsbescherming via het merkenrecht

Uw merk verdient een goede identiteitsbescherming via het merkenrecht.

Volgens verschillende merkenwetgeving zijn merken alle tekens die geschikt zijn om waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het vereiste is daardoor zogenoemd “onderscheidend vermogen” waardoor “beschrijvende merken” van registratie zijn uitgesloten. U wilt zich immers door uw merk of merken onderscheiden van uw concurrenten en dat kan niet met “gebruikelijke taal”. U geeft met uw merk een unieke identiteit aan uw producten of diensten. Naast woorden kunnen in ieder geval logo’s, een combinatie van woorden en logo’s, kleuren, klanken en vormen merken zijn, elk met hun eigen beschermingsomvang.

Merkenrecht en Merkregistratie

Om volgens het merkenrecht aanspraak te kunnen maken op merkrechten met betrekking tot deze eigen identiteit is merkregistratie verplicht. Daarin kunnen wij u adviseren en bijstaan. Onze specialist intellectueel eigendomsrecht is namelijk, naast advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom, zogenoemd Benelux Vereniging Merken-en Modellenrecht (BMM) erkend merkengemachtigde. Dit betekent dat u met betrekking tot merken gedurende het gehele traject bij ons terecht kunt: van het registratieproces, via eventueel af te sluiten contracten tot bijstand bij eventuele inbreuk.

Overeenkomsten Merkenrecht

Hebt u dan een merk en wilt u daar afspraken over maken, bijvoorbeeld omdat u een ander toestemming geeft dat merk te gebruiken, maar wel onder bepaalde voorwaarden, dan kunnen wij u helpen bij het aangaan van een goede licentieovereenkomst. Maar ook in veel andere commerciële contracten, waaronder distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, is het van belang goede afspraken over het van toepassing zijnde merkenrecht op te nemen. Bij het opstellen en/of beoordelen van dergelijke contracten, maar ook indien er geschillen ontstaan over de uitvoering of bijvoorbeeld beëindiging van deze overeenkomsten, kunnen wij partijen “aan beide zijden” adviseren en bijstaan. Zonder daarbij de merkrechten die van belang zijn uit het oog te verliezen.

Specialist Merkenrecht

Maar specifieker nog kunt u uiteraard bij ons terecht indien er sprake is van bezwaar tegen een merkregistratie (een zogenoemde oppositie) of daadwerkelijke inbreuk op merkrechten. Natuurlijk staan wij graag rechthebbenden bij, maar het komt zeker ook voor dat partijen ten onrechte wegens merkinbreuk worden aangesproken. Ook die partijen kunnen wij als specialist merkenrecht helpen.

 

Publicaties over Merkenrecht

1907, 2016

Wanneer is er sprake van inbreuk op een slogan?

By | juli 19th, 2016|Categories: Publicaties, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Merkenrecht, Pulicaties Auteursrecht|0 reacties

Een slogan kan voor auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Vormt een slogan een intellectuele schepping, dan is gebruik van die slogan een inbreuk op auteursrechten. Is de slogan een geregistreerd merk, dan kan daarop ook inbreuk worden gemaakt: als een gelijkende slogan voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten wordt gebruikt of (als het gaat om gebruik voor andere waren en diensten) er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken van of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Voor de slogan “Zo, nu eerst een Bavaria” gelde dat echter niet.

903, 2016

Houdt bescherming slogan “Zo, nu eerst …” stand?

By | maart 9th, 2016|Categories: Publicaties, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Merkenrecht, Pulicaties Auteursrecht|0 reacties

Wellicht denkt u ook meteen aan de Noord Brabantse bierbrouwer als u de slogan ziet, waarmee zou worden bevestigd wat Bavaria moet hebben gedacht: de slogan heeft voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen te worden geregistreerd.