fbpx
beslag en executierecht

Beslag en executierecht

Beslag en executierecht

Om goed beslagen ten ijs te komen kennen wij het juiste beslag

Zonder het beslag en executierecht geen succesvolle incasso. Helaas is regelmatig het alleen versturen van een sommatie niet voldoende om uw vordering geïncasseerd te krijgen. Het leggen van een zogenaamd conservatoir verhaalsbeslag op de vermogensbestanddelen van uw debiteur is het middel bij uitstek om uw vordering wel te incasseren. De kunst is om op het juiste moment het juiste beslag te leggen. U zet hiermee uw debiteur schaakmat, waardoor u niet langer met allerlei betalingstoezeggingen wordt afscheept.

Als bij een bedrijf of particulier de liquiditeitspositie onder druk staat, worden keuzes gemaakt wie wel en wie niet wordt betaald. Uit ervaring weten wij dat een beslaglegging ervoor zorgt dat uw openstaande vordering direct “top of mind” wordt bij uw debiteur en veelal alsnog direct wordt betaald. Als uw debiteur namelijk weigerachtig blijft om de openstaande vordering te betalen, volgt in beginsel binnen twee weken nadat er beslag is gelegd een gerechtelijke procedure met alle extra kosten voor uw debiteur van dien. Het beslag vervalt als niet binnen twee weken een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Veel debiteuren kiezen eerst na een beslaglegging “eieren voor hun geld” en gaan tot betaling van uw vorderingen over.

Beslag en executierecht en Burgerlijk procesrecht

Het beslag- en executierecht heeft ook raakvlakken met het burgerlijk procesrecht. Een gewonnen gerechtelijke procedure is mooi, maar wat nu als de wederpartij de uitspraak van de rechter aan zijn laars lapt of niet in staat is om de uitspraak na te komen? In die gevallen biedt het beslag en executierecht ook uitkomst. Als u voor aanvang van een gerechtelijke procedure namelijk conservatoir beslag legt, vergroot u allereerst de kans dat de wederpartij alsnog aan uw eisen voldoet, zonder dat er moet worden geprocedeerd. Indien de wederpartij na een beslaglegging om welke reden dan ook besluit niet aan uw eisen te voldoen, verhoogt een (voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure) gelegd beslag de kans aanzienlijk dat de uitspraak daadwerkelijk wordt nagekomen. Na beslaglegging kunnen de objecten waarop beslag rust namelijk niet verkocht worden of bezwaard met een pandrecht of hypotheekrecht.

Uitvoerbaar bij voorraad

Een uitspraak welke “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard door de rechter moet de wederpartij direct nakomen, ongeacht het antwoord op de vraag of de wederpartij wel of niet in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Een eerder gelegd beslag geeft u bij een positief vonnis de mogelijkheid de zaken waarop het beslag rust direct te gelde te maken, indien de wederpartij niet aan de uitspraak kan of wil voldoen. Gedurende een gerechtelijke procedure zijn partijen veel beter in staat in te schatten of zij de zaak wel of niet gaan winnen. De datum waarop een rechter een uitspraak doet is bekend en niet zelden bewerkstelligt een debiteur dat hij de “kale kip” is als u met een veroordelend vonnis in de hand aanspraak maakt op de toegewezen eisen. Met een beslaglegging voorkomt u dat u met lege handen staat, want nadat een vonnis is uitgesproken heeft u de mogelijkheid zich te verhalen op de goederen waarop u beslag heeft gelegd.

Advocaat Beslag en executierecht

Om u een beeld te geven op welke goederen wij als specialist beslag en executierecht voor onze cliënten beslag leggen en zo nodig in bewaring nemen om hun vorderingen geïncasseerd te krijgen zijn:

 • Roerende zaken: machines, auto’s en inboedels
 • Registergoederen: alle onroerende zaken, schepen en vliegtuigen
 • Banksaldi / banktegoeden
 • Beslag onder derden die nog geld verschuldigd zijn aan uw debiteur zoals opdrachtgevers, werkgevers, uitkeringsinstanties of verzekeringsmaatschappijen (derdenbeslag)
 • Nalatenschappen
 • Aandelen

Naast een verhaalsbeslag is beslag tot afgifte of levering ook mogelijk. Voorbeeld: als u een stuk grond heeft gekocht, maar de verkoper gaat tot verkoop over aan een derde, legt u beslag tot afgifte of levering op het stuk grond zodat voorkomen wordt dat de grond doorverkocht kan worden.

Verder bestaat er een paulianabeslag. Dit houdt in dat een schuldeiser de mogelijkheid heeft om beslag te leggen in een situatie dat een schuldenaar zonder daartoe verplicht te zijn een andere schuldeiser bevoordeeld. Het voortrekken van deze schuldeiser heeft benadeling van de overige schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden tot gevolg.

Omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn dat er ten onrechte ten laste van u beslag is gelegd. U betwist de vordering van degene in wiens opdracht er beslag is gelegd of gezien de hoogte van de vordering is er op buitenproportioneel veel goederen met succes beslag gelegd. Als u er in overleg met de beslaglegger niet uitkomt, is het opstarten van een kort geding via een specialist beslag en executierecht dé manier om de ten onrechte gelegde beslagen opgeheven te krijgen. Daarnaast kunnen wij ook op basis van het aansprakelijkheidsrecht een procedure opstarten tegen degene die u schade heeft toegebracht vanwege een onrechtmatige beslaglegging. Een beslaglegging kan namelijk ingrijpende financiële gevolgen hebben als een beslaglegging het nakomen van aangegane verplichtingen met derden frustreert

Hulp bij situatie pand- of hypotheekhouder

Ook kunnen wij u als specialist beslag- en executierecht van dienst zijn in een situatie dat de pand- of hypotheekhouder ten onrechte tot uitwinning van zijn zekerheden overgaat. Pand- en hypotheekhouders dienen bij de executie de zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen. Als deze zorgvuldigheidsnormen niet in acht worden genomen, kan door middel van een kort geding een openbare verkoop van het onderpand worden voorkomen.

Rangregelingsprocedures bij beslag en executierecht

In een situatie waarin meerdere schuldeisers hun vordering geïncasseerd willen krijgen door zich te verhalen op hetzelfde vermogensbestanddeel van de schuldenaar, is de vraag op welke wijze de verkoopopbrengst van het vermogensbestanddeel verdeeld moet worden. Afhankelijk van het antwoord op die vraag weet u of het loont om beslag te leggen. Bij discussie tussen de hypotheek- en pandhouder en beslaglegger(s) onderling wat aan wie toekomt, kan een gerechtelijke rangregelingsprocedure worden opgestart. Het voeren van rangregelingsprocedures vergt veel kennis van en ervaring met het beslag en executierecht.

Wij zijn lid van de vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA). Advocaten die toegelaten zijn tot de VIA zijn gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen en het voeren van procedures. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van beslag en executierecht.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Veghel, zoals in Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Veghel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0413 – 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Oss, zoals in Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein, Oss zelf of Kerkdriel? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0412 – 76 02 27.


Publicaties over Beslag- en executierecht

2606, 2020

Herziening beslag- en executierecht: belangrijkste gevolgen

By |juni 26th, 2020|Categorieën: Artikelen, Publicaties, Publicaties Beslag- en executierecht|Reacties uitgeschakeld voor Herziening beslag- en executierecht: belangrijkste gevolgen

Een Herziening van het Beslag- en Executierecht zal voorkomen dat een schuldenaar niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, het beslag- en executierecht moderniseren en tegen te gaan dat beslagen enkel als drukmiddel worden gebruikt.

2405, 2019

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

By |mei 24th, 2019|Categorieën: Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Ambtenarenrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Bedrijfsovernames, Publicaties Beslag- en executierecht, Publicaties Bestuursrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Echtscheidingsrecht, Publicaties Erfrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Financierings- / zekerhedenrecht, Publicaties Handelsnaamrecht, Publicaties Incasso, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Mediation, Publicaties Merkenrecht, Publicaties Ondernemingsrecht, Publicaties Privacyrecht, Publicaties Ruimtelijke ordening, Publicaties Verbintenissenrecht|Reacties uitgeschakeld voor Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Meer Berichten Laden

Wilt u door ons gebeld worden?

 • Vast Goed logo

  Vast & Goed

  "Bernhaege Advocaten staat voor persoonlijke en betrokken juridische dienstverlening. Met de nodige en juiste juridische kennis wordt er grondig naar de situatie van de klant gekeken en het dossier bestudeerd..."

 • la architecten ingenieurs logo

  LA Architecten Ingenieurs

  “mr. J.E. Jansen, Annelies, is voor ons de verpersoonlijking waar ook Bernhaege Advocaten voor staat... "

 • Logo van Crown Uitzendgroep

  Crown Uitzendgroep

  "De juridische dienstverlening van Bernhaege Advocaten voldoet aan wat wij van een advocatenkantoor verwachten. Zij zijn professioneel, persoonlijk en hebben de juiste kennis...”

 • Koziol ideas for friends GmbH

  koziol ideas for friends GmbH

  "koziol ideas for friends GmbH is een Duits bedrijf dat internationaal opereert. Als wij in Nederland een beroep moeten doen op een advocatenkantoor is dat zonder twijfel Bernhaege Advocaten..."

 • Logo van SBI - Selected Brewing Ingredients

  SBI – Selected Brewing Ingredients

  "Bij Bernhaege Advocaten hebben wij dé partij gevonden die qua juridische dienstverlening staat voor "no nonsense", "recht door zee" en "to the point"."

 • referentie elsman international consultants met logo

  Elsman International consultants

  “Ik werk nu al een paar jaar met Jacqueline en naar volle tevredenheid. Naast het feit dat Jacqueline zeer kundig is en verstand van zaken heeft, is ze in staat om complexe vragen van een helder antwoord te voorzien.”

 • logo van hanenberg wegenbouw

  Hanenberg wegenbouw

  "Op zich hebben we het liefst zo weinig mogelijk te maken met advocaten, maar in deze tijd ontkom je er niet aan, om je zaken juridisch goed op orde te hebben."

 • logo padifood services bv

  Padifood Services B.V.

  "Padifood Services B.V. "Ondernemen is een mooi vak: nieuwe uitdagingen aangaan en kansen grijpen waar die zich voordoen, maken het bestaan als ondernemer spannend en afwisselend. Maar soms kan het tegenzitten."

 • Bremat logo

  Bremat

  "Vanaf de eerste kennismaking viel ons direct op dat Annelies beschikt over het vermogen om zich in te leven in de situatie van haar klant. Zij kan in duidelijke taal de materie uitleggen en begrijpbaar maken."

 • Nokavision Software B.V.

  Nokavision Software B.V.

  “Het team van Bernhaege Advocaten heeft zich tijdens de overname op een professionele en doortastende wijze opgesteld."

 • logo slender studio oss

  Slender Studio Oss

  "Het advies van Jaqueline was zo duidelijk en van alle mogelijke kanten belicht, dat we dankzij haar de voor alle partijen goede beslissing hebben kunnen nemen.”

 • referentie impuls groep

  Impuls groep

  “Jacqueline maakt deel uit van een groep ondernemende mensen die zich buigen over vraagstukken van anderen. Door de wijze waarop zij bijdraagt aan deze groep kan ik zeggen dat zij zeer begaan is met andere mensen."

 • van beek b.v.

  Van Beek B.V.

  “Voor de juridische ondersteuning en afwikkeling van twee overnames van bedrijfsonderdelen hebben wij Bernhaege Advocaten ingeschakeld. Tijdens dit proces zijn wij door Annelies Jansen en Muriel van den Hazenkamp."

 • Logo van Bek maakt communicatie te Veghel

  Bek maakt communicatie

  “Ons bedrijf kenmerkt zich door heldere communicatie en ontzorging van de klant. Graag werken wij met partijen die dat ook belangrijk vinden. Bernhaege Advocaten is zo’n partij."

 • Complemento

  Complemento

  “mr. Muriel van den Hazenkamp heeft ons prima geholpen met het vormgeven van een samenwerkingsovereenkomst tussen drie ‘een-vrouws-zaken’."

 • Logo van Moodzz

  MOODZZ

  “Al enige jaren schakelen wij Muriel van den Hazenkamp in voor specifiek juridisch advies op het gebied van merkenrecht vanwege haar uitstekende kennis."

 • Logo Zilverwerf B.V.

  Zilverwerf B.V.

  "Voor goede juridische dienstverlening hoef je niet naar een groot advocatenkantoor. Als wij juridische ondersteuning nodig hebben dan kiezen wij voor Bernhaege Advocaten."

 • Toperators

  Toperators

  "Bij de opstart van een nieuw internet product (Toperators.com) sprak het voor zich dat zij ons zou helpen en dat heeft ze met veel toewijding gedaan...

 • Bedrijfslogo van ADDAPT Chemicals B.V.

  ADDAPT Chemicals B.V.

  “Bernhaege Advocaten heeft ons op een uitstekende en zeer professionele manier door de perikelen rond de uitkoop van één der aandeelhouders begeleid..."

 • Logo van Gaffert B.V., expert in speciaal transport en kraanverhuur

  Gaffert B.V.

  "Degenen die overleven zijn niet degenen die het sterkst of het slimst zijn, maar juist degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving..."

 • Logo - Kanoha B.V.

  Kanoha B.V.

  "Sinds jaar en dag is Bernhaege Advocaten het advocatenkantoor waar wij voor al onze juridische zaken komen..."

 • Logo - Adagium Corporate Finance B.V.

  Adagium Corporate Finance B.V.

  "In de afgelopen jaren hebben wij veel met Bernhaege Advocaten gewerkt. Op regelmatige basis maken wij gebruik van de diensten van Bernhaege Advocaten als specialisten op het gebied van ondernemingsrecht..."

 • Logo - Flexibility

  Flexibility B.V.

  "De dienstverlening van Bernhaege Advocaten laat zich het beste omschrijven als duidelijk en helder. De advocaten zijn alert, realistisch en gedreven..."

 • Logo Engel Assurantien in Boekel

  Engel Assurantien

  “Al vele jaren staat mr. Annelies Jansen ons bij, in voor ons belangrijke juridische kwesties. Dat doet zij met veel deskundigheid, daadkracht en flair."

 • Mayed B.V.

  Mayed B.V.

  "Toen wij op zoek waren naar een advocaat zijn wij door een persoonlijke relatie gewezen op Bernhaege Advocaten. Tot op de dag van vandaag zijn wij deze relatie dankbaar voor deze aanbeveling..."

 • Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  "Wij hebben ervaring opgedaan met Annelies Jansen. Zij is scherp en alert, ze heeft humor en legt de vinger op de zere plek..."

 • logo ksp metaal

  KSP metaal

  “Jacqueline heeft voor mij, als advocate, in een korte periode het beoogde resultaat behaald. Haar persoonlijke begeleiding, tijdens dit 'traject', heb ik als zeer prettig ervaren.”

Lees alle referenties
Ga naar de bovenkant