fbpx
expertise bernhaege

Erfrecht

Erfrecht conflicten over een testament en/of erfenis? Aarzel niet en informeer naar uw juridische positie.
Iedereen laat bij zijn overlijden bezittingen en/of schulden na. U kunt als erflater preventief regelen wat er aan wie wordt nagelaten. Dit doet u door een testament, ook wel genaamd “laatste wilsbeschikking”, te laten opstellen door een notaris. Als u dit niet doet dan is wettelijk bepaald wie uw wettelijke erfgena(a)m(en) zijn. In dit geval is er sprake van wettelijk erfrecht of versterfrecht.

Het Erfrecht regelt conflicten tussen erfgenamen

Als erfgenaam kunt u in onplezierige situaties terecht komen. Er kunnen discussies ontstaan over wat er al bij leven van erflater door erfgena(a)m(en) of derde(n) is toegeëigend. Een conflict met de mede erfgena(a)m(en) of derde(n) over de manier waarop de erfenis is verdeeld is ook mogelijk. Zo kan het zijn dat de erflater terwijl hij behept was met een geestelijke stoornis een testament heeft laten opmaken. Regelmatig worden ouderen die lijden aan Alzheimer, (gevorderde) vasculaire dementie of een andere geestelijke stoornis ertoe aangezet hun testament ten gunste van één of meerdere personen te wijzigen. Niet zelden komt na het overlijden degene die in de veronderstelling leefde erfgenaam te zijn tot de ontdekking dat (kort) voor het overlijden het testament gewijzigd is. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval behoort het in bepaalde situaties tot de mogelijkheid dit testament in rechte nietig te laten verklaren. Daardoor geldt het eerder opgemaakte testament we/er.

Indien u specifieke vragen heeft over erfbelasting, dan kunt u meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Erfrecht Advocaat Veghel

Second Opinion door advocaat erfrecht

Voor veel cliënten hebben wij getoetst of het voeren van een procedure kans van slagen heeft. Ook u kunnen wij in een intakegesprek aangeven wat uw mogelijkheden zijn. Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben, dan zijn wij u ook graag van dienst en kunnen in veel gevallen de kosten van onze juridische dienstverlening (ook aangaande erfrecht) worden verhaald bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Wanneer uw rechtsbijstandverzekering heeft vastgesteld dat uw zaak kansloos is, dan is het in beginsel eveneens mogelijk dat wij een “second opinion” uitvoeren voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekering.

Wat de situatie in discussies over nalatenschappen complex maakt, zijn de emoties van de betrokkenen. Om te voorkomen dat conflicten en geschillen over de nalatenschap uit de hand lopen, kunt u beter preventief weten wat uw positie is en wat uw mogelijkheden zijn. Gebruik maken van een specialist erfrecht die professioneel de zaak voor u behartigt, kan een hoop onrust en vervelende situaties voorkomen.

In een persoonlijk gesprek op onze vestiging in Veghel of Oss lichten wij u graag helder en concreet toe wat onze advocaat erfrecht voor u kan betekenen.


Publicaties over Erfrecht

1307, 2016

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

By |juli 13th, 2016|Categories: Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Erfrecht|0 Comments

Eerder publiceerden wij al een artikel op onze website over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Dat dit onderwerp ook thans de gemoederen nog flink bezighoudt, blijkt onder andere uit twee recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

106, 2011

Wij zijn u graag van dienst als u rechtsbijstandverzekering heeft

By |juni 1st, 2011|Categories: Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Echtscheidingsrecht, Publicaties Erfrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Financierings- / zekerhedenrecht, Publicaties Incasso, Publicaties Ondernemingsrecht, Publicaties Verbintenissenrecht|Reacties uitgeschakeld voor Wij zijn u graag van dienst als u rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn