expertise bernhaege

Burgerlijk procesrecht

Een advocaat die kunstig procedeert is meesterlijk.

Dossierkennis en juridische expertise op een specifiek rechtsgebied is niet voldoende om te kunnen procederen en specialist burgerlijk procesrecht te zijn. Goed procederen is een kunst op zich, welke kunst wordt onderschat en zeker niet iedere advocaat is gegeven. Het vraagt naast dossierkennis en de juiste juridische bagage ook discipline, analytisch en empatisch vermogen en proceservaring. Als advocaat burgerlijk procesrecht moet je een procestijger in hart en nieren zijn om de belangen voor u als cliënt zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen bij een gerechtelijke instantie. Een positief eindresultaat vangt aan bij een gedegen screening van uw dossier.

Voor aanvang van een gerechtelijke procedure zal één van onze advocaten burgerlijk procesrecht met u de slagingskans en de kosten met u inschatten. Het spreekt voor zich dat wij enkel voor u gaan procederen als u daarmee gediend bent. Uiteraard onderzoeken wij eerst de mogelijkheid om te komen tot een oplossing zonder procederen, mits u dat wenst. Als een procedure onvermijdelijk is of uw voorkeur heeft dan gaan wij voor u door het vuur. Tijdens een gerechtelijke procedure houden wij u up-to-date over de voortgang. Wij zorgen dat alle stukken op tijd worden ingediend. Ook bereiden wij u goed voor op wat er van u wordt verwacht en wat uw rol is tijdens een zitting. Een positief eindresultaat begint bij het voortdurend houden van de regie, ook daarin zijn wij meesters.Voor het voeren van een kort geding, een bodemprocedure of hoger beroep danwel het verlenen van juridische bijstand in een arbitrage-, klachten- of bindend adviesprocedure bij de navolgende gerechtelijke instanties staan wij u met raad en daad bij:

De Rechtbank in uw regio

Rechtbank te Amsterdam, Den Haag, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Overijssel, Rotterdam of Zeeland-West Brabant. De afdeling civiel van de rechtbank behandelt alle andere zaken tussen burgers en/of bedrijven die de afdeling kantonzaken niet in behandeling neemt. De Afdeling kantonzaken is belast met de zaken waar sprake is van de volgende onderwerpen:

 • Een arbeidsovereenkomst of CAO
 • Huur
 • Agentuur, huurkoop of pacht
 • Consumentenkoop
 • Een krediettransactie zoals bedoeld in de wet op het consumentenkrediet
 • Een geldvordering tot € 25.000,-

Gerechtshof te Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag of ’s-Hertogenbosch.

Ondersteunen bij het Burgerlijk procesrecht

Het verlenen van juridische bijstand in arbitrage- of bindend advies procedures behoort ook tot onze expertise. Zo kunnen wij u bijstaan bij het voeren van procedures bij onder meer:

 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
 • Consumentenkoop
 • Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel (SRAMH)

Als specialist burgerlijk procesrecht zijn wij lid van de vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA), waarvan enkel advocaten lid zijn die gespecialiseerd zijn in het voeren van gerechtelijke procedures. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van burgerlijk procesrecht.


Publicaties over Burgerlijk procesrecht

1307, 2016

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

By |juli 13th, 2016|Categories: Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Erfrecht|0 Comments

Eerder publiceerden wij al een artikel op onze website over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Dat dit onderwerp ook thans de gemoederen nog flink bezighoudt, blijkt onder andere uit twee recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Load More Posts