fbpx
expertise bernhaege

Burenrecht

Wij helpen u bij het juridisch correct regelen van zaken met uw buren, want “een goede buur is beter dan een verre vriend!”.
Gedragingen, handelingen of uitingen van uw buren kunnen dermate hinderlijk zijn dat u dit als overlast ervaart. Deze overlast kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat u zich in uw woon- en leefgenot of persoonlijke veiligheid voelt aangetast. Herkent u zich in een van de volgende discussies die u met uw buren heeft?

  • Parkeerproblematiek
  • Gebruik van een gemeenschappelijke weg of oprit
  • Schending van privacy
  • Erfgrensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen
  • Grensoverschrijdende bouwwerken
  • Noodweg over erf van buren
  • Vormen van hinder (geluids- en stankoverlast)

Burenrecht conflict oplossen

Indien u in onderling overleg met uw buren er niet uitkomt, weten wij dat het tijdig inschakelen van een advocaat vaak alsnog voor een oplossing van het conflict zorgt. Voordat u bij ons komt is het goed al een dossier op te bouwen met daarin bewijsstukken die als basis kunnen dienen voor de eventuele gerechtelijke procedure. U moet hierbij denken aan notariële aktes, kadastrale kaarten, foto’s, film- en geluidsopnames, proces-verbaal van aangifte bij de politie en getuigenverklaringen. Let bij het verzamelen van deze bewijsstukken wel op dat u niet de privacy van uw buren schendt. Aan de hand van dit dossier kunnen wij bepalen wat uw rechten zijn en een verdere strategie met u bespreken. Niet voor niets is het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend”. Daarom zullen wij altijd onderzoeken of in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt. Juist in burenrecht kwesties is het voeren van gerechtelijke procedures niet aan te bevelen. Soms echter zijn gerechtelijke procedures ook in burenrecht kwesties noodzakelijk en daar hebben wij ruime ervaring in.

Afwijken van Burenrecht

Buren kunnen altijd met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken. Het is aan te raden deze afspraken goed vast te leggen en bij voorkeur te laten controleren of opstellen door een advocaat gespecialiseerd in het burenrecht.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van burenrecht.


Publicaties over Burenrecht

1307, 2016

Verruiming vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

By |juli 13th, 2016|Categories: Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Erfrecht|0 Comments

Eerder publiceerden wij al een artikel op onze website over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Dat dit onderwerp ook thans de gemoederen nog flink bezighoudt, blijkt onder andere uit twee recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.