fbpx
bestuursrecht

Bestuursrecht

Ziet u door de grote hoeveelheid bestuursrechtelijke wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer? De juridisch specialisten van Bernhaege Advocaten adviseren u graag over uw rechten en plichten jegens de overheid. Het bestuursrecht is veelomvattend en ziet op de relatie overheid – burger. Op uiteenlopende terreinen treedt de overheid regulerend op waardoor zij een belangrijke rol inneemt in het maatschappelijk leven.

In het bestuursrecht is onder andere vastgelegd hoe de overheid besluiten dient voor te bereiden, dient vorm te geven en uiteindelijk dient uit te voeren. Ook volgt uit het bestuursrecht hoe beleid dient te worden gepubliceerd, welke bevoegdheden aan de inspectie toekomen en welke sancties ten behoeve van de handhaving beschikbaar zijn.

Aan de ene kant biedt het bestuursrecht de overheid dus middelen om ook daadwerkelijk te kunnen reguleren. Aan de andere kant biedt het bestuursrecht een zekere bescherming tegen de overheid door aan burgers bepaalde rechten en plichten toe te kennen. Een burger of organisatie heeft bijvoorbeeld het recht om in bezwaar of beroep te gaan tegen een besluit van een bestuursorgaan.

Geldende wet- en regelgeving

De algemene regels van dit rechtsgebied zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Naast deze algemene wet zijn er nog tal van bijzondere wetten van belang die voorzien in bijzondere wet- en regelgeving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vormt daar een voorbeeld van. In deze wet zijn de regels omtrent de omgevingsvergunning neergelegd. Die zijn bijvoorbeeld van belang indien u overweegt uw woning te gaan verbouwen, maar deze verbouwing niet vergunningvrij kan plaatsvinden.

Advies of bijstand door een advocaat bestuursrecht

Hoewel bijstand van een advocaat in bestuursrechtelijke zaken niet verplicht is, is dit wel aan te raden. Zeker met het oog op de formele valkuilen. Denkt u hierbij onder andere aan de geldende termijnen voor bezwaar en beroep. Indien u te laat handelt staat het besluit rechtens vast en heeft u als het ware uw rechten verspeeld. Een advocaat bestuursrecht is als geen ander wegwijs in de op dit gebied geldende wet- en regelgeving. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u de juiste procedures doorloopt en dat binnen de gestelde fatale termijnen wordt gehandeld.

Waar ziet het bestuursrecht op?

Naast voornoemde onderwerpen kunt u bij het bestuursrecht denken aan:

 • Aansprakelijkheid bij verontreiniging.
 • Bestemmingsplannen.
 • Bestuurlijke dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete.
 • Bodemverontreiniging.
 • Burengeschillen.
 • Exploitatieplannen en -vergunningen.
 • Geluidhinder.
 • Gemeentelijke voorkeursrechten.
 • Grondexploitatie.
 • Luchtkwaliteit.
 • Milieuvergunningen en -ontheffingen.
 • Nadeelcompensatie.
 • Onteigeningen.
 • Planschade.
 • Projectontwikkeling.
 • Projectuitvoeringsbesluiten.
 • Rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad.
 • Ruimtelijke ordening.
 • Subsidies.
 • Tracébesluiten.
 • Vergunningen en ontheffingen.
 • Waterverontreiniging.
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Handhavend optreden door de overheid

Bestuursorganen mogen als enige instantie in Nederland handhavend optreden tegen een overtreding. Dit kan bijvoorbeeld door op uw kosten de toestand weer in de oude staat te herstellen. Ook kunnen zij u een dwangsom opleggen indien u niet binnen een bepaalde termijn tot opheffing van de vermeende illegale situatie overgaat. Denkt u hierbij aan een schuur die zonder omgevingsvergunning is gebouwd, een caravan die verkeerd staat gestald of een boom die zonder vergunning is gekapt waardoor u een boete is opgelegd.

Het handhavend optreden van een bestuursorgaan kan voor u zeer ingrijpend zijn. Naast de formele valkuilen zorgen ook eventuele bijkomende emoties ervoor dat bijstand door een advocaat raadzaam is. De advocaten van Bernhaege Advocaten kunnen uw belangen op een professionele manier voortvarend en adequaat behartigen.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen betreffende bestuursrecht.

profielfoto albert theunen
Direct contact »

mr. drs. Albert Theunen is sinds 2002 in de advocatuur werkzaam. Ook rondde hij dat jaar de postdoctorale opleiding bestuursrecht aan de Grotius Academie met goed gevolg af. Doordat Albert voordat hij de overstap naar advocatuur maakte 10 jaar als stafjurist werkte bij de lokale overheid profiteren ook zijn cliënten van deze kennis. Tot zijn expertises rekent Albert het bestuursrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht. Verder is hij lid van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en doceert hij bestuursrecht binnen het hoger onderwijs en bestuursrecht aan advocaten in de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Veghel, zoals in Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Veghel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0413 – 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Oss, zoals in Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein, Oss zelf of Kerkdriel? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0412 – 76 02 27.


Publicaties over Bestuursrecht

Wilt u door ons gebeld worden?

Arrow up

 • Vast Goed logo

  Vast & Goed

  "Bernhaege Advocaten staat voor persoonlijke en betrokken juridische dienstverlening. Met de nodige en juiste juridische kennis wordt er grondig naar de situatie van de klant gekeken en het dossier bestudeerd..."

 • la architecten ingenieurs logo

  LA Architecten Ingenieurs

  “mr. J.E. Jansen, Annelies, is voor ons de verpersoonlijking waar ook Bernhaege Advocaten voor staat... "

 • Logo van Crown Uitzendgroep

  Crown Uitzendgroep

  "De juridische dienstverlening van Bernhaege Advocaten voldoet aan wat wij van een advocatenkantoor verwachten. Zij zijn professioneel, persoonlijk en hebben de juiste kennis...”

 • Koziol ideas for friends GmbH

  koziol ideas for friends GmbH

  "koziol ideas for friends GmbH is een Duits bedrijf dat internationaal opereert. Als wij in Nederland een beroep moeten doen op een advocatenkantoor is dat zonder twijfel Bernhaege Advocaten..."

 • Logo van SBI - Selected Brewing Ingredients

  SBI – Selected Brewing Ingredients

  "Bij Bernhaege Advocaten hebben wij dé partij gevonden die qua juridische dienstverlening staat voor "no nonsense", "recht door zee" en "to the point"."

 • referentie elsman international consultants met logo

  Elsman International consultants

  “Ik werk nu al een paar jaar met Jacqueline en naar volle tevredenheid. Naast het feit dat Jacqueline zeer kundig is en verstand van zaken heeft, is ze in staat om complexe vragen van een helder antwoord te voorzien.”

 • logo van hanenberg wegenbouw

  Hanenberg wegenbouw

  "Op zich hebben we het liefst zo weinig mogelijk te maken met advocaten, maar in deze tijd ontkom je er niet aan, om je zaken juridisch goed op orde te hebben."

 • logo padifood services bv

  Padifood Services B.V.

  "Padifood Services B.V. "Ondernemen is een mooi vak: nieuwe uitdagingen aangaan en kansen grijpen waar die zich voordoen, maken het bestaan als ondernemer spannend en afwisselend. Maar soms kan het tegenzitten."

 • Bremat logo

  Bremat

  "Vanaf de eerste kennismaking viel ons direct op dat Annelies beschikt over het vermogen om zich in te leven in de situatie van haar klant. Zij kan in duidelijke taal de materie uitleggen en begrijpbaar maken."

 • Nokavision Software B.V.

  Nokavision Software B.V.

  “Het team van Bernhaege Advocaten heeft zich tijdens de overname op een professionele en doortastende wijze opgesteld."

 • logo slender studio oss

  Slender Studio Oss

  "Het advies van Jaqueline was zo duidelijk en van alle mogelijke kanten belicht, dat we dankzij haar de voor alle partijen goede beslissing hebben kunnen nemen.”

 • referentie impuls groep

  Impuls groep

  “Jacqueline maakt deel uit van een groep ondernemende mensen die zich buigen over vraagstukken van anderen. Door de wijze waarop zij bijdraagt aan deze groep kan ik zeggen dat zij zeer begaan is met andere mensen."

 • van beek b.v.

  Van Beek B.V.

  “Voor de juridische ondersteuning en afwikkeling van twee overnames van bedrijfsonderdelen hebben wij Bernhaege Advocaten ingeschakeld. Tijdens dit proces zijn wij door Annelies Jansen en Muriel van den Hazenkamp."

 • Logo van Bek maakt communicatie te Veghel

  Bek maakt communicatie

  “Ons bedrijf kenmerkt zich door heldere communicatie en ontzorging van de klant. Graag werken wij met partijen die dat ook belangrijk vinden. Bernhaege Advocaten is zo’n partij."

 • Complemento

  Complemento

  “mr. Muriel van den Hazenkamp heeft ons prima geholpen met het vormgeven van een samenwerkingsovereenkomst tussen drie ‘een-vrouws-zaken’."

 • Logo van Moodzz

  MOODZZ

  “Al enige jaren schakelen wij Muriel van den Hazenkamp in voor specifiek juridisch advies op het gebied van merkenrecht vanwege haar uitstekende kennis."

 • Logo Zilverwerf B.V.

  Zilverwerf B.V.

  "Voor goede juridische dienstverlening hoef je niet naar een groot advocatenkantoor. Als wij juridische ondersteuning nodig hebben dan kiezen wij voor Bernhaege Advocaten."

 • Toperators

  Toperators

  "Bij de opstart van een nieuw internet product (Toperators.com) sprak het voor zich dat zij ons zou helpen en dat heeft ze met veel toewijding gedaan...

 • Bedrijfslogo van ADDAPT Chemicals B.V.

  ADDAPT Chemicals B.V.

  “Bernhaege Advocaten heeft ons op een uitstekende en zeer professionele manier door de perikelen rond de uitkoop van één der aandeelhouders begeleid..."

 • Logo van Gaffert B.V., expert in speciaal transport en kraanverhuur

  Gaffert B.V.

  "Degenen die overleven zijn niet degenen die het sterkst of het slimst zijn, maar juist degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving..."

 • Logo - Kanoha B.V.

  Kanoha B.V.

  "Sinds jaar en dag is Bernhaege Advocaten het advocatenkantoor waar wij voor al onze juridische zaken komen..."

 • Logo - Adagium Corporate Finance B.V.

  Adagium Corporate Finance B.V.

  "In de afgelopen jaren hebben wij veel met Bernhaege Advocaten gewerkt. Op regelmatige basis maken wij gebruik van de diensten van Bernhaege Advocaten als specialisten op het gebied van ondernemingsrecht..."

 • Logo - Flexibility

  Flexibility B.V.

  "De dienstverlening van Bernhaege Advocaten laat zich het beste omschrijven als duidelijk en helder. De advocaten zijn alert, realistisch en gedreven..."

 • Logo Engel Assurantien in Boekel

  Engel Assurantien

  “Al vele jaren staat mr. Annelies Jansen ons bij, in voor ons belangrijke juridische kwesties. Dat doet zij met veel deskundigheid, daadkracht en flair."

 • Mayed B.V.

  Mayed B.V.

  "Toen wij op zoek waren naar een advocaat zijn wij door een persoonlijke relatie gewezen op Bernhaege Advocaten. Tot op de dag van vandaag zijn wij deze relatie dankbaar voor deze aanbeveling..."

 • Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  "Wij hebben ervaring opgedaan met Annelies Jansen. Zij is scherp en alert, ze heeft humor en legt de vinger op de zere plek..."

 • logo ksp metaal

  KSP metaal

  “Jacqueline heeft voor mij, als advocate, in een korte periode het beoogde resultaat behaald. Haar persoonlijke begeleiding, tijdens dit 'traject', heb ik als zeer prettig ervaren.”

Lees alle referenties