fbpx
bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als burger of als ondernemer krijgt u steeds vaker met de overheid (Rijk, provincie, gemeente) te maken. Het openbaar bestuur heeft wettelijke taken en algemene regels die op uw leven van invloed zijn. Of het nu gaat over

 • (corona)subsidies,
 • de APK van uw auto,
 • bouwvergunningen,
 • terrasvergunningen,
 • belastingaanslagen,
 • (bestuurlijke) boeten,
 • kinderbijslag,
 • verkiezingen of
 • de leerplicht.

U kunt niet om de overheid heen. Het bestuursrecht (ook wel “administratief recht”) is het geheel aan algemene regels die:

 • aan de overheid instructies geven hoe met bevoegdheden omgegaan moeten worden;
 • aan burgers de waarborg geven dat zorgvuldig met bevoegdheden omgegaan wordt;
 • en aan de rechter toetsingsregels om te beoordelen dat de overheid zich ook aan die algemene regels houdt.

De overheid is er voor u en niet andersom

Soms wilt u dat de gemeente op aanvraag iets levert; vaker verplicht de overheid u tot iets. Dat “iets” zijn heel vaak besluiten, ontheffingen, beschikkingen of belastingaanslagen. Gelukkig wordt u vaak geholpen door de overheid, maar soms zit diezelfde overheid u dwars. Althans, dat wordt vaak zo ervaren. U wilt dan uw gelijk halen of u moet hiervoor “vechten”. U wilt worden gehoord en duidelijk maken dat de keuze die de overheid maakt een onjuiste keuze is. In die gevallen staat Bernhaege advocaten u graag bij. Door te adviseren en als het nodig is, te procederen bij bestuur en rechter.

Want de overheid is vaak een ondoordringbare bureaucratische machine die regels maakt die de burger en ondernemer vaak niet kunnen begrijpen, of – nog erger – door diezelfde overheid verkeerd worden toegepast. In het oerwoud van regels is het vaak moeilijk de weg te vinden. Er zijn verdragen, richtlijnen, wetten, verordeningen, richtlijnen en beleidsregels die allemaal een klein beetje van het recht regelen.

Om te weten hoe het precies zit (mag u wel of niet bouwen), volstaat het raadplegen van één wettelijke regeling niet, maar moet u meerdere regels tegelijk raadplegen. Door de bomen ziet u dan als burger en ondernemer al snel het bos niet meer. U heeft het gevoel vermalen te worden door de artikelen en regels die vaak ook nog eens door Europese regelgeving worden opgelegd.

Belangenbehartiging

Het bestuursrecht in Nederland is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en in heel veel afzonderlijke wetten met daarboven richtlijnen en verdragen. De Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn belangrijk wanneer u wilt bouwen.

Wanneer u echter een horecazaak wilt beginnen, krijgt u weer met heel andere wetten en verordeningen te maken. Zo zult u een drank en horecavergunning nodig hebben om alcoholische dranken te mogen schenken. U zult zich op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de sluitingstijden en geluidsnormen moeten houden.

Mocht u “levende muziek” willen laten horen, dan is het Activiteitenbesluit weer van belang. Een exploitatievergunning heeft u onder meer nodig wanneer u een terras wilt exploiteren. Maar ook voor andere (horeca-) inrichtingen geldt vaak een exploitatievergunningsplicht.

Rechtsbescherming

Een bestuursorgaan (college van BenW, burgemeester, gemeenteraad, Provinciale Staten) ontleent haar bevoegdheid om in te grijpen in uw rechten en bevoegdheden aan de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur (eerlijke, zorgvuldige, goed gemotiveerde besluiten). Vooral bij herstelsancties als een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang kan de overheid dankzij haar bestuursorganen ingrijpende handhavingsbesluiten nemen met grote financiële gevolgen. Het is dan belangrijk dat u rechtsmiddelen kunt aanwenden door bezwaar en beroep tegen het besluit van een bestuursorgaan in te stellen.

Vaak is er sprake van onverwijlde spoed, omdat u binnen een bepaalde termijn aan een last (afbreken bouwwerk of sluiten horecazaak) moet voldoen. Het is dan goed te weten dat wij u kunnen bijstaan in het voeren van een spoedprocedure bij de bestuursrechter. Tijdens zo’n voorlopige voorziening wordt de voorzieningenrechter verzocht een spoed- of ordemaatregel te treffen. Veelal bestaan deze uit een bevel tot schorsing. Het bestuursorgaan mag dan geen uitvoering geven aan de last tot afbreken of de last tot sluiting.

Verschillende bestuursorganen

Al die vergunningen (soms ook ontheffingen genaamd) hebben één ding gemeen: ze worden allemaal door de overheid verleend. De overheid bestaat uit Rijk, provincies en gemeenten. En die Publiekrechtelijke lichamen handelen weer via hun (bestuurs-)organen. De bestuursorganen zijn dan de ministers, of Gedeputeerde Staten of burgemeesters en wethouders. Deze bestuursorganen nemen besluiten op uw verzoek of uit zichzelf (“ambtshalve”).

U verzoekt om een Omgevingsvergunning bouwen of om een reclamevergunning. Of u wilt uw boom die hinderlijk in de weg staat vellen: dan heeft u een kapvergunning nodig. Ambtshalve geven bestuursorganen ook besluiten af zonder dat u daarom heeft gevraagd. Hierbij kunt u denken aan een belastingaanslag, bestuurlijke boete of herstelsanctie (bestuursdwang of een last onder dwangsom).

Een herstelsanctie verplicht u dus op eigen kosten de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de gewenste juridische toestand. Pas wanneer u dat binnen de door de overheid gestelde termijn niet doet, zal de overheid het op uw kosten alsnog uitvoeren. Essentieel is dan of sprake is van een overtreder en of het Proces-Verbaal van onderzoek wel uitgaat van de juiste en volledige feiten.

Wat kunnen wij voor u doen?

De overheid mag alleen uw rechten verlenen, ontnemen of plichten opleggen wanneer de wet daarvoor ook de bevoegdheid verleent. Dus alleen op basis van de wet mag het bestuur voor u bindende beslissingen nemen. Men noemt dat ook wel het legaliteitsbeginsel. Dat betekent dat er altijd een wettelijke grondslag aanwezig moet zijn en dat de overheid zich aan de in die wettelijke regeling genoemde voorwaarden moet houden. Doet het bestuur dat niet, dan kunt u daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Wij helpen u daarbij door het bezwaarschrift op te stellen, met u te bespreken en tijdig in te dienen. Het bestuur neemt dan altijd een “tweede besluit” namelijk de beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar staat dan beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Veghel, zoals in Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Veghel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0413 – 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Oss, zoals in Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein, Oss zelf of Kerkdriel? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0412 – 76 02 27.


Publicaties over Bestuursrecht

Wilt u door ons gebeld worden?

 • Vast Goed logo

  Vast & Goed

  "Bernhaege Advocaten staat voor persoonlijke en betrokken juridische dienstverlening. Met de nodige en juiste juridische kennis wordt er grondig naar de situatie van de klant gekeken en het dossier bestudeerd..."

 • la architecten ingenieurs logo

  LA Architecten Ingenieurs

  “mr. J.E. Jansen, Annelies, is voor ons de verpersoonlijking waar ook Bernhaege Advocaten voor staat... "

 • Logo van Crown Uitzendgroep

  Crown Uitzendgroep

  "De juridische dienstverlening van Bernhaege Advocaten voldoet aan wat wij van een advocatenkantoor verwachten. Zij zijn professioneel, persoonlijk en hebben de juiste kennis...”

 • Koziol ideas for friends GmbH

  koziol ideas for friends GmbH

  "koziol ideas for friends GmbH is een Duits bedrijf dat internationaal opereert. Als wij in Nederland een beroep moeten doen op een advocatenkantoor is dat zonder twijfel Bernhaege Advocaten..."

 • Logo van SBI - Selected Brewing Ingredients

  SBI – Selected Brewing Ingredients

  "Bij Bernhaege Advocaten hebben wij dé partij gevonden die qua juridische dienstverlening staat voor "no nonsense", "recht door zee" en "to the point"."

 • referentie elsman international consultants met logo

  Elsman International consultants

  “Ik werk nu al een paar jaar met Jacqueline en naar volle tevredenheid. Naast het feit dat Jacqueline zeer kundig is en verstand van zaken heeft, is ze in staat om complexe vragen van een helder antwoord te voorzien.”

 • logo van hanenberg wegenbouw

  Hanenberg wegenbouw

  "Op zich hebben we het liefst zo weinig mogelijk te maken met advocaten, maar in deze tijd ontkom je er niet aan, om je zaken juridisch goed op orde te hebben."

 • logo padifood services bv

  Padifood Services B.V.

  "Padifood Services B.V. "Ondernemen is een mooi vak: nieuwe uitdagingen aangaan en kansen grijpen waar die zich voordoen, maken het bestaan als ondernemer spannend en afwisselend. Maar soms kan het tegenzitten."

 • Bremat logo

  Bremat

  "Vanaf de eerste kennismaking viel ons direct op dat Annelies beschikt over het vermogen om zich in te leven in de situatie van haar klant. Zij kan in duidelijke taal de materie uitleggen en begrijpbaar maken."

 • Nokavision Software B.V.

  Nokavision Software B.V.

  “Het team van Bernhaege Advocaten heeft zich tijdens de overname op een professionele en doortastende wijze opgesteld."

 • logo slender studio oss

  Slender Studio Oss

  "Het advies van Jaqueline was zo duidelijk en van alle mogelijke kanten belicht, dat we dankzij haar de voor alle partijen goede beslissing hebben kunnen nemen.”

 • referentie impuls groep

  Impuls groep

  “Jacqueline maakt deel uit van een groep ondernemende mensen die zich buigen over vraagstukken van anderen. Door de wijze waarop zij bijdraagt aan deze groep kan ik zeggen dat zij zeer begaan is met andere mensen."

 • van beek b.v.

  Van Beek B.V.

  “Voor de juridische ondersteuning en afwikkeling van twee overnames van bedrijfsonderdelen hebben wij Bernhaege Advocaten ingeschakeld. Tijdens dit proces zijn wij door Annelies Jansen en Muriel van den Hazenkamp."

 • Logo van Bek maakt communicatie te Veghel

  Bek maakt communicatie

  “Ons bedrijf kenmerkt zich door heldere communicatie en ontzorging van de klant. Graag werken wij met partijen die dat ook belangrijk vinden. Bernhaege Advocaten is zo’n partij."

 • Complemento

  Complemento

  “mr. Muriel van den Hazenkamp heeft ons prima geholpen met het vormgeven van een samenwerkingsovereenkomst tussen drie ‘een-vrouws-zaken’."

 • Logo van Moodzz

  MOODZZ

  “Al enige jaren schakelen wij Muriel van den Hazenkamp in voor specifiek juridisch advies op het gebied van merkenrecht vanwege haar uitstekende kennis."

 • Logo Zilverwerf B.V.

  Zilverwerf B.V.

  "Voor goede juridische dienstverlening hoef je niet naar een groot advocatenkantoor. Als wij juridische ondersteuning nodig hebben dan kiezen wij voor Bernhaege Advocaten."

 • Toperators

  Toperators

  "Bij de opstart van een nieuw internet product (Toperators.com) sprak het voor zich dat zij ons zou helpen en dat heeft ze met veel toewijding gedaan...

 • Bedrijfslogo van ADDAPT Chemicals B.V.

  ADDAPT Chemicals B.V.

  “Bernhaege Advocaten heeft ons op een uitstekende en zeer professionele manier door de perikelen rond de uitkoop van één der aandeelhouders begeleid..."

 • Logo van Gaffert B.V., expert in speciaal transport en kraanverhuur

  Gaffert B.V.

  "Degenen die overleven zijn niet degenen die het sterkst of het slimst zijn, maar juist degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving..."

 • Logo - Kanoha B.V.

  Kanoha B.V.

  "Sinds jaar en dag is Bernhaege Advocaten het advocatenkantoor waar wij voor al onze juridische zaken komen..."

 • Logo - Adagium Corporate Finance B.V.

  Adagium Corporate Finance B.V.

  "In de afgelopen jaren hebben wij veel met Bernhaege Advocaten gewerkt. Op regelmatige basis maken wij gebruik van de diensten van Bernhaege Advocaten als specialisten op het gebied van ondernemingsrecht..."

 • Logo - Flexibility

  Flexibility B.V.

  "De dienstverlening van Bernhaege Advocaten laat zich het beste omschrijven als duidelijk en helder. De advocaten zijn alert, realistisch en gedreven..."

 • Logo Engel Assurantien in Boekel

  Engel Assurantien

  “Al vele jaren staat mr. Annelies Jansen ons bij, in voor ons belangrijke juridische kwesties. Dat doet zij met veel deskundigheid, daadkracht en flair."

 • Mayed B.V.

  Mayed B.V.

  "Toen wij op zoek waren naar een advocaat zijn wij door een persoonlijke relatie gewezen op Bernhaege Advocaten. Tot op de dag van vandaag zijn wij deze relatie dankbaar voor deze aanbeveling..."

 • Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  Administratiekantoor Buijssen Adviesgroep

  "Wij hebben ervaring opgedaan met Annelies Jansen. Zij is scherp en alert, ze heeft humor en legt de vinger op de zere plek..."

 • logo ksp metaal

  KSP metaal

  “Jacqueline heeft voor mij, als advocate, in een korte periode het beoogde resultaat behaald. Haar persoonlijke begeleiding, tijdens dit 'traject', heb ik als zeer prettig ervaren.”

Lees alle referenties
Ga naar de bovenkant