Lees hier alles over waarop u moet letten in het geval dat u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt. Bent u werkgever? Lees hier alles waarmee u rekening moet houden wat betreft het beëindigen van een arbeidscontract.

Arbeidsbeëindiging en WW-uitkering

In veel gevallen worden uw werkgever en u het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vervolgens wordt er een vaststellingsovereenkomst, of ook wel beëindigingsovereenkomst, opgesteld. Hierin worden de voorwaarden van ontslag vastgelegd. Mits dit op een goede manier gebeurt, kunt u gewoon aanspraak maken op een WW-uitkering.

Herroepen van of instemmen met uw arbeidsbeëindiging

De wet bevat een bedenktermijn van veertien dagen waarbinnen u als werknemer uw instemming kan herroepen. U hoeft geen reden voor de herroeping op te geven. Wanneer u uw instemming herroept is de arbeidsovereenkomst dan dus niet beëindigd en duurt voort. Stemt u in met de opzegging van de arbeidsovereenkomst, dan bent u niet verwijtbaar werkloos in de zin van de Werkloosheidswet. Dit betekent dat u recht heeft op een WW-uitkering, omdat de werkgever door de opzegging het initiatief tot het ontslag heeft genomen.

De werkgever heeft een redelijke ontslaggrond nodig

Voor de opzegging van een arbeidscontract heeft uw werkgever een redelijke ontslaggrond nodig. In dat geval gaat het om eenzijdig beëindigen van het arbeidscontract. Aan de beëindigingsovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen, omdat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met wederzijds goedvinden. Als de werkgever het arbeidscontract opzegt, heeft u aanspraak op een transitievergoeding. Dit is pas van toepassing als uw arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u echter geen aanspraak op de vergoeding. In beëindigingsovereenkomsten zal vaak ook naar een van de redelijke ontslaggronden worden verwezen. Ook kunt u met uw werkgever in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat u recht heeft op de transitievergoeding.

Een belangrijk punt als u ziek bent

Let op: als u ziek bent, kunt u niet zomaar meewerken aan de beëindiging van uw arbeidscontract. U pleegt dan een benadelingshandeling waardoor uw Ziektewetuitkering zal worden geweigerd. Vragen hierover? Neem contact op met Bernhaege Advocaten; de juridische experts op het gebied van arbeidsrecht!

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? En wilt u precies weten waar u op moet letten om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering? Het is voor u van groot belang dat u de vaststellingsovereenkomst laat controleren. Bel hiervoor een van de specialisten van Bernhaege Advocaten. Wij adviseren u graag. Het eerste gesprek is gratis. Daarnaast wordt in negen van de tien gevallen de kosten van de door u ingeschakelde advocaat vergoed door uw werkgever. De kans dat u er meer uithaalt door een specialist in te schakelen is groot. Wij kunnen vaak een betere ontslagregeling realiseren. Doet u zelf de onderhandelingen, dan wordt u helaas vaak minder serieus genomen.

Werkgever: let op het herroepingsrecht van uw werknemer!

Wanneer u met uw werknemer overeengekomen bent om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet u nog wel rekening houden met diens herroepingsrecht. Uw werknemer kan zich namelijk nog veertien dagen lang bedenken en zijn instemming herroepen – zonder hiervoor een reden op te geven. In dit geval duurt het arbeidscontract voort. Het is tevens belangrijk om de bedenktermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Doet u dit niet, dan heeft uw werknemer namelijk 21 dagen de tijd om zich te bedenken.

Redelijke ontslaggronden

U heeft voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst een redelijke ontslaggrond nodig. Deze ontslaggronden kunnen als volgt zijn:

  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
  • Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Andere omstandigheden dan bovenstaande, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd

Houd er rekening mee dat wanneer u de werknemer ontslaat, deze recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt wel enkel wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Wanneer de arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, heeft uw werknemer geen recht op de vergoeding.

Beëindigingsovereenkomst

Aan de beëindigingsovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen, omdat deze in samenspraak gaat met uw werknemer. Desondanks kunt u hierin toch indien gewenst verwijzen naar een van de redelijke ontslaggronden. In de beëindigingsovereenkomst zult u doorgaans opnemen dat uw werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Een werknemer zal immers alleen een beëindigingsovereenkomst aangaan, als hij het idee heeft dat dat voor hem of haar financieel of om een andere reden aantrekkelijk is. Een laatste belangrijk punt is dat u een werknemer erop moet wijzen wanneer deze het riskeert om een benadelingshandeling te plegen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw medewerker ziek is en meewerkt aan het beëindigen van zijn of haar contract.