In veel bedrijven is er sprake van fusies en reorganisaties, zeker in tijden van recessie. Aan u als ondernemingsraad dient dan een adviesaanvraag worden voorgelegd (artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden, ook wel WOR). Als het goed is, wordt u hiermee niet verrast, maar zijn er in het kader van de informatievoorziening hier al mededelingen over gedaan. Hebt u als Ondernemingsraad hulp nodig voor het opstellen van een advies? Bel ons! Wij hebben zowel ervaring in het bijstaan van bestuurders bij het opstellen van de adviesaanvraag als het bijstaan van Ondernemingsraden, waardoor wij in staat zijn beide kanten goed te kunnen doorzien (zoals de salamitactiek!). De kosten worden door de bestuurder vergoed (ex artikel 16 WOR).

Neem direct contact op

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.