Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op het instellen, wijzigen of intrekken van een functiewaarderingssysteem. In de praktijk blijkt dat nogal eens voor problemen te zorgen. Functiewaardering is het geven van waarden aan taken die bij een functie horen. Met behulp van deze waarden vindt er een functie-indeling plaats die bepalend is voor de hoogte van de beloning door deze af te leiden uit de salarisschalen van de cao. Bij functiewaardering worden diverse stappen gevolgd waarbij de waardering kan plaatsvinden volgens verschillende methodes.

Hebt u hierover een vraag? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag.

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.

Neem direct contact op