Een goed beoordelingssysteem bestaat uit een aantal elementen: heldere taak/functieomschrijvingen en procedures, een gespreksleidraad of beoordelingsformulieren, een steeds terugkerende beoordelingstermijn of periode waarin werknemers beoordeeld worden, verslaglegging door de leidinggevende waarbij de werknemers tekenen voor akkoord, een beroepsprocedure. Beoordelen kan op verschillende manieren: prestatiebeoordeling, vrije rapportage, vergelijking, competenties, waarderingsschalen. De OR heeft volgens de WOR instemmingsrecht bij het wijzigen of invoeren van een beoordelingssysteem. Is het beoordelingssysteem inhoudelijk in de CAO geregeld, dan vervalt het instemmingsrecht van de OR. Via artikel 28 WOR blijft voor de OR de bewakende rol over.

Hebt u hierover een vraag? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag.

Neem direct contact op:

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.