Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op het instellen, wijzigen of intrekken van een beloningssysteem. Daarbij gaat het niet om de hoogte van de beloning, maar om de beloningssystematiek. In de praktijk blijkt dat nogal eens voor problemen te zorgen. Indien sprake is van een regeling die betrekking heeft op een relatief kleine groep werknemers die geen min of meer omlijnde groep vormen, wordt de regeling niet aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 27 van de WOR. Twijfelt u als OR of een regeling dient te worden voorgelegd? Vraag advies!

Neem direct contact op

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.