Wil uw werkgever de (verdeling of het aantal) werkuren wijzigen, dan mag hij dat niet zomaar zelf beslissen. Het is belangrijk om na te gaan op welke werknemers de wijziging betrekking heeft. Gaat het om slechts één of enkele werknemers, dan kan het zijn dat het instemmingsrecht van uw OR niet van toepassing is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever aan één of enkele werknemers vraagt of zij hun uren anders willen indelen. De werknemer moet hiervoor nog wel toestemming geven en mag dus ook weigeren.

Heeft de wijziging betrekking op een of meerdere groepen werknemers dan heeft de OR instemmingsrecht volgens artikel 27 lid 1 b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Let op, ook al geeft de OR toestemming; de werkgever is alsnog verplicht om instemming te vragen aan alle werknemers op wie de wijziging betrekking heeft!

Heeft u hierover een vraag? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag.

Neem direct contact op

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.