Volgens artikel 27, lid 1d van de WOR dient de werkgever instemming te vragen aan de OR bij het vaststellen, veranderen en intrekken van regelingen inzake de arbeidsomstandigheden,  het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Bij de keus in arbodienstverlening heeft de OR zelfs het overeenstemmingsrecht, namelijk als het gaat om de keuze tussen de maatwerkregeling en vangnetregeling (Arbowet, art.9). Het overeenstemmingsrecht kan echter ook op CAO-niveau geregeld zijn.

Hebt u hierover een vraag? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag.

Neem direct contact op

We reageren altijd binnen 24 uur met persoonlijk en deskundig advies.