De juridische specialisten van Bernhaege Advocaten staan geregeld werkgevers bij met het opstellen van of nalopen van arbeidsovereenkomsten. Hieronder vindt u informatie over een aantal belangrijke aspecten van arbeidscontracten. Ook werknemers kunnen wij helpen.

Werkgever – Advies bij arbeidsovereenkomst aangaan

Bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten dient u rekening te houden met wettelijke bepalingen, maar soms ook met een CAO of een rechtspositieregeling die van toepassing is. Om die reden heeft u behoefte aan een goed advies, zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bel een arbeidsrecht specialist van Bernhaege Advocaten, wij helpen u graag verder met uw arbeidsovereenkomsten.

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst

Zo moet u de werknemer bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten die langer dan 6 maanden duren tijdig schriftelijk op de hoogte stellen of u zijn of haar tijdelijke contract al dan niet gaat verlengen en onder welke voorwaarden. Tijdig wil zeggen 1 maand voor de afloop van het contract. Doet u dat niet, dan is de sanctie (maximaal) één maandsalaris. Dit is de aanzegplicht. Deze aanzegplicht geldt niet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen vaste einddatum is opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke arbeidsovereenkomst om een zieke werknemer te vervangen. Verder kunt u ook denken aan een overeenkomst voor de duur van een bepaald project. Ook geldt de aanzegverplichting niet als in de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding opgenomen is.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan een concurrentiebeding alleen nog worden opgenomen als de motivering waarom dit beding wordt opgenomen, ook schriftelijk is vastgelegd. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfseconomische belangen. Daarnaast mag in contracten voor bepaalde tijd, die 6 maanden of korter duren, geen proeftijd worden aangegaan.

Heeft u hulp nodig

Wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten, waaraan deze moeten voldoen en hoe u deze op correcte wijze moet opstellen? De experts van Bernhaege Advocaten helpen u graag verder. Neem gerust contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Werknemer – Een belangrijk aandachtspunt

Vaak komt het voor dat een werkgever een concurrentiebeding opneemt in een arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding kan u beperken in uw vrijheid om na de arbeidsbeëindiging bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Zo houdt het vaak in dat u niet bij een concurrent werkzaam mag zijn of zelf een bedrijf te starten dat concurreert met uw vorige werkgever. Het kan zijn dat een dergelijke concurrentiebeding u belemmert om passend werk te vinden in uw vakgebied. U kunt hiervoor naar de rechter stappen om het concurrentiebeding (gedeeltelijk) te laten vernietigen. Laat u hierbij door Bernhaege Advocaten adviseren.

Hulp bij het u aangeboden arbeidscontract

Wilt u graag dat een juridisch professional voor u het arbeidscontract naloopt dat door een (potentiële) werkgever aan u is voorgelegd? Of wilt u wellicht dat er een bepaalde clausule opgenomen wordt? Voor advies of het controleren van een arbeidsovereenkomst, neem contact op met Bernhaege Advocaten.