expertise bernhaege

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht problemen in de vorm van ontslag, geen loon ontvangen of andere problemen met uw werkgever? Vraag onze specialisten arbeidsrecht direct om arbeidsrechtelijk advies.
Arbeidsrecht heeft betrekking op alle zaken aangaande arbeid in het geval een werknemer bij een werkgever in dienst is. Dit werk geeft mensen inkomen, sociale contacten, waardering, uitdaging, ontwikkeling, status, etc. Als er een verandering komt in uw werksituatie dan kan dat positieve maar ook negatieve gevolgen hebben. Een positieve verandering is bijvoorbeeld dat u promotie maakt en hierdoor meer gaat verdienen. Een negatieve verandering, zoals ontslag, kan verstrekkende gevolgen hebben. Door het kwijtraken van uw baan kunt u in financiële problemen terechtkomen. Een ontslag kan verschillende redenen hebben en elke reden behoeft een andere benadering en juridische strategie, omdat de houding van de werknemer en werkgever bepalend zijn voor de manier waarop het ontslag uitgevoerd wordt. Hierop is dus het arbeidsrecht van toepassing. Redenen van ontslag kunnen zijn:

  • Disfunctioneren
  • Bedrijfseconomisch
  • Verwijtbaar handelen of nalaten
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Veelvuldig ziekteverzuim
  • Ernstig gewetensbezwaar

Bij de ontslagredenen disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten en verstoorde arbeidsrelatie vindt uw werkgever dat u de afspraken vastgelegd in de arbeidsovereenkomst niet correct naleeft. Er kan ook sprake zijn van een geschil, probleem of arbeidsconflict met uw collega(‘s), leidinggevende of werkgever. U kunt op de werkvloer te maken krijgen met (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten/mobbing, ontslag tijdens zwangerschap of bijvoorbeeld de situatie waarin uw werkgever uw salaris niet meer of slechts gedeeltelijk betaalt.

Emotie pakt vaak verkeerd uit in het arbeidsrecht

Veelal wordt in een gecompliceerde arbeidsrechtelijke situatie gehandeld vanuit emotie. Hierdoor kan aanzienlijke schade worden aangericht, omdat de uitwerking van intuïtief handelen juridisch vaak het tegenovergestelde effect heeft. Voorbeeld: als uw werkgever uw salaris niet meer wil of kan betalen, is het weigeren van werk niet direct geoorloofd. Ondanks dat uw werkgever zijn afspraken niet nakomt, kunt u dan niet bepalen dat u geen arbeid meer hoeft te leveren. U zou immers werkweigering verweten kunnen worden, hetgeen een ontslag op staande voet rechtvaardigt, in welk geval u uw WW-rechten verspeelt. In dit geval is het correct om uw werkgever een sommatiebrief te sturen waarin u de werkgever sommeert de betaling van het loon te hervatten.

Regelmatig worden wij geraadpleegd in situaties waarbij de werknemer het gevoel heeft dat hem het werken onmogelijk wordt gemaakt met als doel dat de werknemer “eieren voor zijn geld kiest” en zelf ontslag neemt. Vragen als wel of niet ziekmelden zijn dan dillema’s waar u als werknemer mee worstelt.

Specialist arbeidsrecht

Natuurlijk kunnen wij u als arbeidsrechtspecialist adviseren en bijstaan bij alle voorkomende arbeidszaken, conflicten en problemen. Onze aanpak is er vooral op gericht financiële en emotionele schade te voorkomen of voor u zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Enkel advocaten die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht kunnen lid zijn van de VAAN.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u op het gebied van arbeidsrecht kunnen betekenen.


Publicaties over Arbeidsrecht

1411, 2017

Het afnemen van een assessment tijdens de sollicitatieprocedure

By |november 14th, 2017|Categories: Artikelen, Publicaties, Publicaties Arbeidsrecht|0 Comments

U bent op zoek naar een nieuwe maar vooral goede kracht die uw bedrijf komt versterken. Het is erg belangrijk dat de toekomstige werknemer die u een arbeidsovereenkomst aanbiedt, geschikt is voor de functie en binnen uw bedrijf past. U wilt zo goed als zeker weten dat de sollicitant competent is. Het afnemen van een assessment tijdens de sollicitatieprocedure kan u daarbij helpen. Met welke rechten en plichten moet u als werkgever rekening houden?

1210, 2017

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

By |oktober 12th, 2017|Categories: Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|0 Comments

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Load More Posts