fbpx
expertise bernhaege

Aansprakelijkheidsrecht

Schade lijden is waardeloos: compensatie van de schade kan het leed wel verzachten.

In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. Het aansprakelijkheidsrecht biedt u de mogelijkheid om schade te verhalen op een derde. Stel: u lijdt schade in materiële of immateriële zin en vindt dat deze schade niet door u maar door een derde gedragen dient te worden. Het aansprakelijkheidsrecht is “de kapstok” die u dan kunt gebruiken om iemand aansprakelijk te stellen voor schade die u lijdt. Dit geldt voor situaties waarin er geen overeenkomst met een derde is. Indien u namelijk wel een overeenkomst met een ander bent aangegaan, geldt primair niet het aansprakelijkheidsrecht maar het verbintenissen- en contractenrecht. In het geval dat u een derde verantwoordelijk wilt houden voor de door u geleden schade is het van groot belang dat u kunt aantonen dat niet u maar een derde verantwoordelijk is. Omgekeerd kan het zijn dat u aansprakelijk bent gesteld voor schade die een ander lijdt.

Schade verhalen mogelijk door het aanpsrakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht beslaat een breed spectrum. In zijn algemeenheid geldt dat het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is op een onrechtmatige handelwijze van personen, zaken of dieren. Een onrechtmatige daad kan in drie handelingen worden onderscheiden te weten: een inbreuk op een recht van een ander, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen maatschappelijk zorgvuldig is. Een onrechtmatige handelwijze alleen is echter niet voldoende om tot een vergoeding van de schade te komen. Er moet daadwerkelijk schade zijn geleden en er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. Daarnaast is een voorwaarde voor aansprakelijkheid dat de onrechtmatige handelwijze ook daadwerkelijk aan de dader kan worden toegerekend en er geen rechtvaardiging is voor zijn handelwijze.

Op grond van een gepleegde onrechtmatige daad zijn de volgende vorderingen mogelijk:

 • Schadevergoeding in geld
 • Schadevergoeding in een andere vorm
 • Gebod, bevel of verbod met een dwangsom
 • Rectificatie bij publicatie van onrechtmatige gegevens
Cynthia Gijsbers - Bernhaege Advocaten
Direct contact »

Voorbeelden van zaken die mr. Cynthia Gijsbers behandelt zijn: het aansprakelijk stellen van beroepsbeoefenaren, leveranciers of bijvoorbeeld een verkoper van een woning wanneer de kopers bodemverontreiniging hebben aangetroffen; het incasseren van vorderingen en het leggen van conservatoir beslag. Binnen het burenrecht richt ik mij vooral op zaken die zien op de verjaring van grond en het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring. Ook de opheffing en wijziging van erfdienstbaarheden zijn kwesties die ik regelmatig in behandeling neemt.

Situaties waarop aansprakelijkheidsrecht van toepassing

Om u een indruk te geven van situaties waarin het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is:

 • Onbehoorlijk bestuur door bestuurders van naamloze of besloten vennootschappen (bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Benadeling van crediteuren
 • Zorgplicht van banken ten opzichte van hun (potentiële) cliënten
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsfouten van beroepsbeoefenaren zoals artsen, accountants, notarissen en advocaten
 • Onrechtmatige publicaties
 • Produceren, distribueren en verkopen van nagemaakte producten
 • Onrechtmatige beslaglegging
 • Veroorzaakte gevaarlijke situaties zonder dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen
 • Hinderveroorzakende activiteiten
 • Bodemverontreiniging
 • Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten

Daarnaast kan aansprakelijkheid aan de orde zijn in het geval van een rechtmatige daad. Hiervan kan sprake zijn in het geval van zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij een inschatting maken van de slagingskans van vorderingen gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht. Wij presenteren u helder en concreet de te volgen juridische stappen om een derde aansprakelijk te stellen of een aansprakelijkheidsstelling af te wenden.


Publicaties over Aansprakelijkheidsrecht

2409, 2019

Wat houdt de ouderdomsclausule in de koopovereenkomst in?

By |september 24th, 2019|Categorieën: Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Wat houdt de ouderdomsclausule in de koopovereenkomst in?

Mocht u gebreken ontdekken na het kopen van een woning, zijn er mogelijkheden om de kosten voor herstel te kunnen verhalen op de verkoper. Vaak wordt er immers een ouderdomsclausule opgenomen in een koopovereenkomst. We leggen u uit wat u hieraan heeft.

2405, 2019

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

By |mei 24th, 2019|Categorieën: Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Ambtenarenrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Auteursrecht, Publicaties Bedrijfsovernames, Publicaties Beslag- en executierecht, Publicaties Bestuursrecht, Publicaties Bouwrecht, Publicaties Burenrecht, Publicaties Burgerlijk procesrecht, Publicaties Echtscheidingsrecht, Publicaties Erfrecht, Publicaties Faillissementsrecht, Publicaties Financierings- / zekerhedenrecht, Publicaties Handelsnaamrecht, Publicaties Incasso, Publicaties Intellectueel eigendomsrecht, Publicaties Mediation, Publicaties Merkenrecht, Publicaties Ondernemingsrecht, Publicaties Privacyrecht, Publicaties Ruimtelijke ordening, Publicaties Verbintenissenrecht|Reacties uitgeschakeld voor Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Meer Berichten Laden