eKantonrechter

Het gebruik van digitale devices als tablets en smartphones naast de computer en laptop is inmiddels volledig ingeburgerd. Je gebruikt deze apparaten om allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld internetbankieren, te doen.

Door deze ontwikkeling kan de Rechtspraak niet achterblijven en is zij gestart met het project eKantonrechter. Hiermee kunnen civielrechtelijke geschillen op gemakkelijke wijze digitaal worden voorgelegd aan de rechter, de eKantonrechter. Uiteraard wordt hierbij gebruik gemaakt van een beveiligde elektronische omgeving.

Wat houdt de eKantonrechter in?

Het grootste voordeel van een digitale procedure via de eKantonrechter is de snelheid waarmee er een uitspraak kan worden gedaan. In de nieuwe procedure doet de kantonrechter binnen 8 weken uitspraak. Daarbij komt dat de verzoeker en verweerder de zaak onafhankelijk van tijd en plaats kunnen indienen en dat de zaak online te volgen is. De digitale procedure kent ook voorwaarden, waarvan het afstand doen van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan de grootste is. De verzoeker en verweerder dienen de zaak digitaal in en de rechter beslist dan of de kwestie zich leent voor afhandeling via de eKantonrechter.

Op termijn moeten digitale zaken door het hele land behandeld kunnen worden, maar voor nu is het enkel mogelijk bij de rechtbanken van Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch. Het soort zaken die via deze procedure kunnen worden behandeld betreft relatief eenvoudige civiele zaken. Dit heeft te maken met het feit dat uitvoerig onderzoek door de eKantonrechter niet mogelijk is. Het gaat hier om zaken die een belang hebben van minder dan € 25.000,-. Er wordt dan ook verwacht dat veel zaken waarop burenrecht, arbeidsrecht en contractenrecht van toepassing zijn, via de eKantonrechter zullen gaan lopen. Meer complexe zaken komen niet in aanmerking voor de eKantonrechter, omdat die zich niet lenen voor deze manier van rechtspraak. De grootste oorzaak dat deze complexe zaken niet digitaal kunnen worden behandeld zijn onderzoek naar de feiten en getuigenverhoren. De rechter zal de zaak dan doorverwijzen naar een gewone rechter.

Ontwikkeling eKantonrechter

In eerste instantie kunnen enkel zaken door rechtsbijstandsverzekeraars worden aangeleverd bij de eKantonrechter. De reden hiervan is dat de Raad voor de rechtspraak vindt dat zaken die door rechtsbijstandsverzekeraars worden behandeld zich goed lenen voor een afhandeling via de ekantonrechter. De rechtsbijstandsverzekeraars kunnen als gemachtigde zaken voorleggen namens hun klanten. Inmiddels is de eerste zaak via de eKantonrechter ingediend. In de loop van 2014 zal de mogelijkheid om digitale te procederen ook voor bedrijven, particulieren en advocaten mogelijk worden gemaakt.

Toekomst digitale rechtspraak

Met het project eKantonrechter is een start gemaakt met de verdere digitalisering van de Rechtspraak. Op den duur komt er een eenvoudigere digitale wijze om procedures van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke aard te behandelen. Hierbij kan mogelijk een verplichtstelling van digitaal procederen gaan gelden voor bedrijven, overheid en instellingen. Voor burgers blijft het mogelijk om niet via de digitale weg een rechtzaak beginnen.

Voor meer informatie mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.