Regelmatig krijgen wij deze vraag in de praktijk. Helaas gebeurt het vaak dat in het zicht van een naderende echtscheiding één van de ouders gebruik maakt van het geld van de kinderen. Dit kan zijn doordat de spaarpot geplunderd wordt, maar het komt ook voor dat het geld van de rekening op naam van het kind wordt opgenomen. Lees verder over “spaargeld kind gebruiken” of overleg met onze echtscheidingsrecht advocaat

Als reden hiervoor wordt dan aangevoerd dat de ouders dit zelf hebben gespaard of dat opa en oma – van de zijde van die ouder – dit geld op die rekening hebben gestort. Bij de ouder die dit geld dan opneemt, ontstaat dan kennelijk het gevoel dat het van zijn of haar kant afkomstig is en dat hij of zij dit dan ook mag beschouwen als eigen vermogen. Het geld wordt vervolgens overgemaakt op de eigen rekening van die ouder.

Bewind van de ouders over het vermogen van het kind

Wat of niet mag met het spaargeld van de kinderen staat in de wet. De wet bepaalt dat indien de ouders samen het gezag over het kind uitoefenen, zij dan ook automatisch het bewind over het vermogen van het kind voeren. Is er slechts één ouder belast met het gezag? Dan wordt door die ouder het bewind over het vermogen uitgeoefend. Onder het bewind wordt verstaan: het beheren en regelen van de financiële zaken die zien op het eigen vermogen van het kind. Hier valt dus bijvoorbeeld onder:

  • het openen van een spaarrekening;
  • het op eigen naam stellen van een rekening ten behoeve van een kind;
  • en uiteraard de besteding door het kind of namens het kind van het (spaar)geld.

De wet bepaalt dat ouders gehouden zijn het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders te voeren. Bij slecht bewind zijn zij voor de daaraan te wijten schade aansprakelijk. Ontstaat er een geschil tussen de ouders over de wijze waarop zij het bewind uitvoeren? Dan is de kantonrechter de bevoegde rechter om hierover te oordelen.

Recente uitspraak over spaargeld kind gebruiken.

Uit het bewind dat de ouders die samen het gezag hebben over de kinderen volgt dat het de ouders niet is toegestaan om geld op te nemen dat tot het vermogen van de kinderen behoort. Dit mag eventueel wel met toestemming van de kantonrechter. Recent oordeelde de kantonrechter te Overijssel over een zaak betreffende het bewind over het vermogen. Hierbij hadden de ouders voor hun dochter een Groeirekening en een Groei Groter Rekening geopend.

De vader had nadat de ouders uit elkaar waren gegaan hiervan een bedrag van in totaal € 4.206,66 naar zijn eigen rekening overgemaakt. Zijn dochter bemerkte dit nadat ze 18 jaar was geworden. De dochter vordert vervolgens terugbetaling van haar vader van dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente. Vader voert aan dat het geld afkomstig was van de grootouders van de dochter en dat die grootouders destijds toestemming zouden hebben gegeven om dit geld op te nemen. Ook geeft vader aan dat hij een grote schuldenlast heeft. Daardoor is er geen geld beschikbaar om de dochter terug te betalen.

De kantonrechter stelt vast dat er geen toestemming is gevraagd aan de kantonrechter voor het opnemen van dit spaargeld. Bovendien overweegt de kantonrechter ten overvloede dat die toestemming waarschijnlijk ook niet door de vader zou zijn verkregen. Dit omdat het geld niet rechtstreeks aan de dochter ten goede is gekomen, maar aan de nieuwe partner van de vader.

De kantonrechter stelt vast dat sprake is van onbehoorlijk bewind. De vader is daardoor schadeplichtig jegens zijn dochter. De kantonrechter veroordeelt de vader tot terugbetaling van de opgenomen spaargelden aan zijn dochter te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de datum dat de dagvaarding namens de dochter is uitgebracht. De slechte schuldenpositie van de vader maakt dit niet anders.

Wilt u meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Of wat nu wel of niet mag in het kader van bewind en/of gezamenlijk gezag? De advocaten van Bernhaege helpen u graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Eén van onze advocaten gespecialiseerd in het familierecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.