Sinds 1 januari 2018 geldt de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen. De regel dat bij een echtscheiding in beginsel alle baten en lasten dienen te worden gedeeld door tweeën, ging bij deze inwerkingtreding op de schop. Het gevolg is dat de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard in het huwelijksvermogensrecht is. Lees verdelen als u wilt scheiden met gemeenschap van goederen.

Scheiden met gemeenschap van goederen? Het huidige huwelijksvermogensrecht.

Nederland kende als een van de weinige landen ter wereld nog het principe dat men in algehele gemeenschap van goederen trouwde als de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgesteld. Uw spaargeld, woning, onderneming, persoonlijke bezittingen, maar ook eventuele schulden die u had, werden dan gezamenlijke bezittingen.

Hetzelfde gold voor hetgeen u of uw partner tijdens uw huwelijk opbouwde. Dit betekende dat er in beginsel geen sprake meer was van een privévermogen. Het gevolg was dat zelfs eventuele erfenissen en schenkingen in de wettelijke gemeenschap van goederen terecht kwam. Dit tenzij deze was verkregen onder een zogenoemde uitsluitingsclausule in welk geval u de schenking of erfenis wel als privévermogen verkreeg.

Beperkte gemeenschap van goederen als nieuwe standaard.

De Memorie van Toelichting bij de wet begint met de zin ‘Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht’. Maar wat houdt een beperkte gemeenschap nu eigenlijk in? Bij beperkte gemeenschap van goederen zal enkel hetgeen de beide echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwden standaard in de gemeenschap vallen.

Dit betekent dat het vermogen dat de echtgenoten ieder voor het huwelijk al hadden erbuiten valt. Hetzelfde geldt voor het vermogen dat een van de echtgenoten als ondernemer heeft verworven en eventuele giften of erfenissen (zowel in als buiten huwelijk verkregen). Er ontstaan daardoor drie vermogens: één huwelijksvermogen en van ieder van de echtgenoten één afzonderlijk vermogen. Het wetsvoorstel beoogt hiermee tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke opvattingen.

Uit de notariële praktijk blijkt namelijk dat jaarlijks steeds meer huwelijkse voorwaarden worden opgesteld en dat testamenten en schenkingsakten bijna standaard een uitsluitingsclausule bevatten.

De wet beperkte gemeenschap van goederen geldt voor elk nieuw te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien beide partners dan toch liever in algehele gemeenschap van goederen wensen te trouwen, dan dient een notaris dit vast te leggen.

Beperkte gemeenschap van goederen en ondernemers.

Had u bij het aangaan van het huwelijk al een onderneming, dan betekent de beperkte gemeenschap van goederen voor u dat deze buiten de gemeenschap valt. Vergoedingen die zien op winsten en verliezen van de onderneming, komen echter wel ten bate of ten laste van de gemeenschap.

Dit mits voor zover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd, Daarmee wordt beoogd recht te doen aan het principe dat hetgeen de beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd in de gemeenschap van goederen dient te vallen.

Kritische kanttekeningen.

Deze regeling heeft nog een ander gevolg wat betreft wanneer de partners gaan scheiden en er verschil van mening is ontstaat over de vraag aan wie een bepaald goed toekomt. Kunnen beide echtgenoten niet bewijzen dat het goed aan een van hen in privé toekomt, wordt het als gemeenschappelijk aangemerkt.

De wet beperkte gemeenschap van goederen verplicht niet tot het bijhouden van een administratie. Desondanks is dit, gezien het voorgaande, wel nodig indien u wilt voorkomen dat (voorhuwelijkse) goederen in de gemeenschap vallen. Dit heeft als gevolg twee verschillende aan te raden gebruiken.

Ten eerste, om voor het sluiten van het huwelijk vast te leggen wie welk vermogen en schulden heeft. Ten tweede, om na het sluiten van het huwelijk een goede administratie bij te (blijven) houden. Dit kan latere discussies voorkomen.

De tegenhangers van het wetsvoorstel voorzien vooral op dit punt problemen. Zo geven maar weinig echtparen ook uitvoering aan het in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de echtparen die onder de regeling vallen structureel een goede administratie bijhouden.

Scheiden in gemeenschap van goederen.

Na de inwerkingtreding van de wet is nu een beperkte gemeenschap van goederen de standaard voor nieuwe huwelijken. Gezien de diverse vergoedingsrechten kan de afwikkeling van de echtscheiding echter behoorlijk ingewikkeld worden waardoor een specialist nodig is.

Dus inboedel verdelen bij scheiding? Bel onze advocaten personen- en familierecht.

Wilt u ook problemen bij de verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen voorkomen? Dan is het raadzaam om u vóór het sluiten van het huwelijk goed te laten adviseren. Want de inboedel verdelen bij scheiding kan een hoop kopzorgen met zich meebrengen. Onze echtscheidingsrecht advocaat en personen- en familierecht advocaat staat u graag te woord!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.